خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

دسامبر - 6 - 2019

ترجمه متون برنامه ریزی کالبدی – فضایی را برای شما انجام خواهیم داد.

نوامبر - 29 - 2019

ترجمه متون توسعه اقتصاد روستایی را برای شما انجام خواهیم داد.

نوامبر - 26 - 2019

ترجمه متون جغرافیا و برنامه ریزی روستایی را برای شما انجام خواهیم داد.

نوامبر - 20 - 2019

ترجمه متون کاربری اراضی و ممیزی املاک را برای شما انجام خواهیم داد.

Image result for translation مترجم مسئول: وحید کرمی 09158703750
Image result for translation خبرگزاری مترجم
Image result for translation انجام سفارشات ترجمه

ترجمه متون برنامه ریزی کالبدی – فضایی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون برنامه ریزی کالبدی – فضایی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته […]

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد ترجمه متون توسعه اقتصاد روستایی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون توسعه اقتصاد روستایی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. یا […]

ترجمه متون جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته […]

ترجمه متون کاربری اراضی و ممیزی املاک جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون کاربری اراضی و ممیزی املاک دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته […]

ترجمه متون برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در […]

ترجمه متون محیط زیست شهری جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون محیط زیست شهری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا […]

ترجمه از ترکی آذربایجانی برای افراد که آشنایی با این زبان ندارند، مفید می تواند باشد. بنابراین اگر متنی، و یا مقاله ای دارید، که می خواهید آن را از ترکی آذربایجانی به فارسی ترجمه کنید. ترکی آذربایجانی: ترجمه از […]

ترکی استانبولی یکی از زبان های پر طرفدار و محبوب در بین بسیاری از مردم است. امروزه بسیاری از مردم در سرتاسر دنیا اقدام به یادگیری این زبان می کنند. چرا که کشور ترکیه با داشتن زیبایی های منحصر به […]

ترجمه متون آمایش شهری جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون آمایش شهری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این […]

ترجمه متون جغرافیا و برنامه ریزی شهری جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون جغرافیا و برنامه ریزی شهری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته […]