خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

اتحادیه مترجم سرا

اتحادیه مترجم سرا از افرادی خبره تشکیل می شود.

منتظر ما باشید به زودی دنیای ترجمه را تسخیر خواهیم کرد.

و سر و سامانی به این حوزه خواهیم داد.

قصد داریم به طور خود جوش به این اتحادیه رونق ببخشیم.

خدمات ما

از خدماتی که ما ارائه می دهیم می توان به موارد متنوعی اشاره کرد

یکی از این موارد ترجمه مکتوب است که اهم فعالیت های این اتحادیه را تشکیل می دهد.

مورد بعدی ترجمه شفاهی و همزمان است. جا دارم خدمت شریفتان عرض کنم که در این

اتحادیه تالیف رمان هم صورت می گیرد. رمان هایی با موضوعات مختلف اما بیشتر

بر روی رمان های داستانی و درام مانور داده می شود که در آینده راجع به سبک های ادبی و رمان

در حوزه ترجمه به تفصیل بحث خواهیم کرد.

سپس

به مقوله ترجمه زیر نویس فیلم می پردازیم.

ترجمه نوار و فیلم هم جزو دیگر فعالیت های ما محسوب می شوند.

تا یادم نرفته راجع به بحث ترجمه مقاله هم خدمت شما عزیزان عرض کنیم

که ترجمه مقاله و پایان نامه از کارهای اصلی این اتحادیه هستند.

مترجمینی که در این اتحادیه فعالیت می کنند همگی با تجربه و کار کشته هستند

و از مدرک دانشگاهی و سواد ترجمه برخوردارند.

خلاصه

ما قصد داریم که اتحادیه مترجم سرا را به مردم ایران بشناسانیم و بگوییم که ماهم در عرصه

حضور داریم و به زودی کسی نمی تواند وجود و حضور ما را در حوزه ترجمه برای

ساماندهی آن نادیده بگیرد. دیری نمی گذرد که این اتحادیه برای خود اسم و رسمی پیدا کند و

نقل دهان نیازمندان به ترجمه شود. امیدوارم که زنده باشیم و آن روز شیرین را به خوبی و

میمنت جشن بگیریم و برای مترجمین این مرز و بوم هم اشتغالزایی کرده باشم.

مطلب بعدی می خوام راجع به اشتغالزایی از طریق ترجمه صحبت کنم.

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد