خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

استخدام سازمان بسیج مستضعفین در هر سال اتفاق می افتد.

استخدام سازمان بسیج مستضعفین از بین افراد داوطلب انجام می شود.

برای استخدام در این نیرو شرط اول داشتن سابقه مفید بسیج است.

بسیج مستضعفین

سازمان بسیج مستضعفین یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یکی از مهم‌ترین بازوهای قدرت جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود که مأموریت جذب، آموزش، سازماندهی و به‌کارگیری نیروهای داوطلب مردمی را در راستای تحقّق اهداف انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن را بر عهده دارد.

سازمان بسیج مستضعفین که در گذشته با نام نیروی مقاومت بسیج شناخته می‌شد، در ۵ آذر ۱۳۵۸ به فرمان سید روح‌الله خمینی تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی ۱۳۵۹ به‌طور قانونی رسمیت پیدا کرد[۳] و به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق گرفت. به اعضای این سازمان بسیجی می‌گویند و طبق ماده ۱۳ قانون مقررات استخدامی سپاه، بسیجی به فردی اطلاق می‌شود که داوطلبانه جهت تحقق ارتش ۲۰ میلیونی تحت پوشش سپاه در می‌آید. به موجب همین مادهٔ قانونی بسیجیان به سه دسته «بسیج عادی»، «بسیج فعال» و «بسیج ویژه» یا «پاسداران افتخاری» تقسیم می‌شوند. در جنگ ایران و عراق از بسیجیان بیشتر برای ارسال به صورت داوطلبانه و سازماندهی شده به جبهه‌ها استفاده می‌شد.

و

بر اساس یک تعریف، می‌توان بسیج را همچون روندی

در نظر گرفت که در آن یک واحد اجتماعی بسیار سریع

بتواند بر منابعی کنترل پیدا کند که پیش تر بر آن‌ها کنتری

نداشته‌است. در واقع زمانی که بسیج از حالت گروهی

فراتر رود و بخشی از جمعیت را به اعطای منابع

خواسته شده برای دستیابی به هدف مطلوب برانگیزد

آن گاه بسیج تبدیل به یک جنبش می‌شود. یکی از

عوامل مؤثر در کار بسیج، میزان سازمان یافتگی است.

در حرکت بسیج، روابط درون گروهی و فرهنگ مشترک

هر چقدر محکم تر و گسترده‌تر باشد میزان احتمال پیروزی

آن نیز بیشتر است و این بدان سبب است که ارتباطات و

فرهنگ مشترک باعث می‌شود که تعبیر یکسان و و

احدی نسبت به امر مورد نظر به‌وجود بیاید.

رهبری لازمه سازمان و بسیج است. گروه‌های

بسیج گر سعی دارند تا با تقویت هر چه گسترده‌تر

اعضای گروه و ضعیف کردن دیگر پیوندهای

اجتماعی و بزرگ کردن رهبر یا رهبران، باعث گ

سترش وفاداری اعضا در جامعه شوند. بسیج به

دو صورت تهاجمی و تدافعی ظاهر می‌شود.

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد