خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

استخدام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا) هر ساله انجام می شود.

استخدام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا) از بین داوطلبان انجام می گیرد.

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نزاجا

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران یا نیروی زمینی ارتش ایران (به‌اختصار: نزاجا) مهم‌ترین نیروی زیرمجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران است، که به‌عنوان بزرگترین سازمان رزمی در نیروهای مسلح ایران محسوب می‌شود[۴][۵] و با مشارکت نیروی زمینی سپاه پاسداران، وظیفه حفاظت از مرزهای سرزمینی ایران را برعهده دارد. در حال حاضر سرتیپکیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش می‌باشد. پیشینه شکل‌گیری نیروی زمینی در ایران، به دوران پادشاهی هخامنشی بازمی‌گردد[۶] و فرم کنونی نیروی زمینی در قالب یک ارتش کلاسیک، در دوره رضاشاه پهلوی تأسیس گردید[۷] و در دوران محمدرضاشاه توسعه پیدا کرد.[۸] نیروی زمینی ارتش به لحاظ تعداد پرسنل فعال و ذخیره، نهمین نیروی بزرگ نظامی بدون احتساب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهان محسوب می‌شود.بیشترین نیروهای این نیرو اکنون ذخیره اند یا در رسته امریه ارتش مستقر می شود و فقط در این نیرو دوره ی آموزشی را طی می کنند.

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد