خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

اصطلاحات زبان انگلیسی و ترجمه آن به فارسی

اصطلاحات زبان انگلیسی و ترجمه آن به فارسی

واحدهای شمارش در انگلیسی

▪️a pair of shoes
▫️یک جفت کفش
▪️a drop of water
▫️یک قطره آب
▪️a bunch of grapes
▫️یک خوشه انگور
▪️a bunch of flowers
▫️یک دسته گل
▪️ a lump of coal
▫️یک تکه زغال
▪️a stack of plates
▫️یک دسته بشقاب
▪️a row of seats
▫️یک ردیف صندلی
▪️a string of beads
▫️یک رشته مهره

▪️a pile of books
▫️یک دسته کتاب
▪️a bundle of newspapers
▫️یک دسته روزنامه
▪️a crowd of people
▫️یک جمعیت از مردم/ توده ایی از مردم
▪️a bar of soap
▫️یک قالب صابون
▪️a loaf of bread
▫️یک عدد یا تیکه نان
▪️a jar of jam
▫️یک شیشه مربا
▪️a box (bar) of chocolate
▫️یک جعبه شکلات
▪️a slice of cake or meat
▫️یک تیکه کیک یا گوشت

جمله

حوصله ام سر رفت.
My patience came to an end.

حوصله ام داره سر میره

My patience is coming to an end.

 

حوصله ام سر رفت.
My patience came to an end.

حوصله ام داره سر میره

My patience is coming to an end.

 

دکتر گفت که من هیچیم نیست.

Doctor gave me a clean bill of health

خواب موندن
Oversleep

سوزوندن غذا
Overcook

من دوباره خواب موندم

I overslept again.

من غذا رو سوزوندم

I overcooked the food.
……………………………………………
@motarjem_sara

The car is in gear
ماشین تو دنده است

The car is out of gear
ماشین خلاصه

Put the car into gear
ماشین رو بزن رو دنده

Put the car out of gear
ماشینو خلاص کن
……………………………………………
@motarjem_sara

دنیای اصطلاحات انگلیسی

دور برگردون به انگلیسی میشه.
U-turn

برای گفتن اون هم از فعل Do یا make استفاده میکنیم .

Do a U-Turn
Make a U-Turn

Do the first / second U-Turn.
اولین / دومین دور برگردونو دور بزن.
……………………………………………

Till further notice
تا اطلاع ثانوی

Without prior notice
بدون اطلاع قبلی

به مثال ها دقت کنید

Prices may change without prior notice.

قیمت ها ممکنه بدون اطلاع قبلی تغییر کنه.

The gym is closed until further notice.

باشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیله.

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد