خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

ترجمه متون برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری موضوع این مقاله است.

ترجمه متون برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری توسط ما انجام می پذیرید.

رشته برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های ایران دانشجو می پذیرد.

این رشته همانند دیگر رشته های دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد دارای پایان نامه است

و دانشجویان در این مقطع باید پایان نامه ارائه دهند تا بتوانند از تحصیل فارغ شوند.

بازآفرینی شهری

در ادبیات اخیر دنیا واژه “بازآفرینی شهری” به عنوان یک واژه عام که مفاهیم

دیگری نظیر بهسازی، نوسازی، بازسازی، توانمندسازی و روان بخشی را در برمی گیرد،

به کار می رود. بازآفرینی شهری فرآیندی است که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی های

اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) منجر می گردد.

در این اقدام، فضای شهری جدیدی حادث می شود که ضمن شباهت های اساسی

با فضای شهری قدیم، تفاوت های ماهوی و معنایی را با فضای قدیم به نمایش می گذارند.

(حبیبی، مقصودی ، 1386 : 5) به عبارت دیگر بازآفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع

و یکپارچه برای حل مشکلات شهری منطقه‌ هدف عملیات است که در نهایت به یک

پیشرفت پایداری اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی خواهد انجامید.

هدف از اجرای سیاست های بازآفرینی شهری و برنامه های تجدید حیات شهری، ارتقا شرایط کیفی

زندگی در سکونت گاه ها از طریق ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها، توسعه و بهبود زیرساخت های

شهری، تأمین خدمات شهری موردنیاز، آموزش ساکنان، ایجاد فرصت های شغلی، تقویت نهادهای

مدیریت محلی و دفاتر خدمات محله ای مردم نهاد، الگوسازی و ترویج قواعد و دستورالعمل های کیفی

ساخت و ساز است. (پوراحمد و همکاران ، 1389 : 74) علاوه بر این، بازآفرینی شهری بر این

مطلب تأکید دارد که طرح و اجرای هرگونه روش برای مقابله با مشکلات شهرهای

بزرگ و کوچک، باید دارای اهداف بلندمرتبه و راهبردی باشد

ثبت سفارش ترجمه

لینک

 

 

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد