خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

به یک مترجم حرفه ای نیاز دارم

به یک مترجم حرفه ای نیاز دارم. نمی دانم به کجا مراجعه کنم.

من به شما می گویم به همینجا مراجعه کنید.

بله اگر نیازمند یک مترجم حرفه ای هستید که کارش را بلد باشد

و بتواند از پس انجام امور مرتبط با ترجمه شما بر آید جای درستی را انتخاب کرده اید.

این دارالترجمه از سال 91 فعالیت خود را آغاز کرده است و با تلاش مترجمین مجرب

و مدیریت دلسوز این موسسه به بار نشسته است.

عزیزانی که به هر نحو با ترجمه سر و کار دارند نام آشنای این موسسه را

در خاطر دارند و می دانند که محلی قابل اعتماد است.

اگر باور ندارید خودتان امتحان کنید.

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد