خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

تاریخچه ترجمه

تاریخچه ترجمه به اندازه عمر انسان قدمت دارد.

علی رغم تصور بعضی ها ترجمه علم جدیدی نیست.

از زمانی که انسان توانست بواسطه زبان ارتباط برقرار کند، بحث ترجمه مطرح شد.

از هنگامی که زبان ها شکل گرفتند و هر قومی برای خود زبان خاصی پیدا کرد،

نقش مترجمین برای همگان روشن شد. برای اموری مانند: تجارت و بازرگانی و سفر به کشورهای یکدیگر.

عده ای معتقدند که مترجم دشمن خداست ولی این حرف و طرز فکر کاملا غلط است.

اگر اینچنین بود، پیامبر اسلام برای حاکم حبشه به زبان خوشان نامه نمی نوشت.

اگر مترجمین نباشند، امور خارجه یک کشور لنگ می ماند.

ام هنوز هم که هنوز است مسئولین به این قشر و این حرفه شریف آنطور که باید و شاید بها نمی دهند

تا صنعت ترجمه هرچه بیشتر پیشرفت روز افزون داشته باشد.

باید از هم اکنون گام هایی برای ایجاد صنف مترجمین برداشته شود تا در آینده به این قشر ظلم نشود.

ترجمه معاصر

تا ابتدای قرن نوزدهم میلادی ترجمه منوط به کتب مذهبی، فلسفه و یا ادبیات بود

ولی با پیشرفت دانش بشری در قرن نوزدهم به بعد از ترجمه به عنوان ابزار ارتباطی

بین دانشمندان و متفکران استفاده می شد.

در سیر تحول تاریخچه ترجمه، قرن بیستم را می توان عصر ترجمه لقب داد

زیراترجمه تخصصی در همه موارد زندگی دیده می شود.

در عصر حاضر ترجمه ابزاری است برای اطلاع از جدیدترین اخبار

و تکنولوژي روز،آگاهی از اوضاع اقتصادی و سیاسی جهان، تبادل فرهنگی و هنری با دیگر ملل،

مبادلات تجاری و اقتصادی و بسیاری موارد کاربردی دیگر.

در این دوران ترجمه نیاز اساسی همه مردم در سراسر جهان است.

عزیزانی که نیازمند ترجمه هستند می توانند به صفحه سفارش ترجمه در سایت مراجعه کنند

و سفارش ترجمه خود را برای ما ارسال کنند تا کارشناسان ما خبرش را بدهند.

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد