مترجم سرا

سفارش ترجمه (09916401372)

تاریخچه ترجمه به اندازه عمر انسان قدمت دارد.علی رغم تصور بعضی ها ترجمه علم جدیدی نیست. از زمانی که انسان توانست بواسطه زبان ارتباط برقرار کند، بحث ترجمه مطرح شد.

تاریخچه ترجمه

از هنگامی که زبان ها شکل گرفتند و هر قومی برای خود زبان خاصی پیدا کرد، نقش مترجمین برای همگان روشن شد. برای اموری مانند: تجارت و بازرگانی و سفر به کشورهای یکدیگر. عده ای معتقدند که مترجم دشمن خداست ولی این حرف و طرز فکر کاملا غلط است. اگر اینچنین بود، پیامبر اسلام برای حاکم حبشه به زبان خوشان نامه نمی نوشت. اگر مترجمین نباشند، امور خارجه یک کشور لنگ می ماند. ام هنوز هم که هنوز است مسئولین به این قشر و این حرفه شریف آنطور که باید و شاید بها نمی دهند تا صنعت ترجمه هرچه بیشتر پیشرفت روز افزون داشته باشد. باید از هم اکنون گام هایی برای ایجاد صنف مترجمین برداشته شود تا در آینده به این قشر ظلم نشود.

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد