خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

تبدیل شدن به مترجم حرفه ای

تبدیل شدن به مترجم حرفه ای موضوعی است که ذهن مترجمین زیادی رو

به خودش معطوف کرده. برای همین ما تصمیم گرفتیم مقاله ای در این زمینه منتشر کنیم.

اول از همه اینکه ببینیم مترجم کیست؟

مترجم کیست؟

مترجم یک انسان است که از علم و دستور زبان مورد نظر آگاهی داشته

و می تواند معانی را از زبان مقصد به زبان مبدا باز گرداند.

به شخصی که از مهارت یاد شده در بالا برخوردار باشد مترجم گفته می شود.

تا اینجا مشخص شد که مترجم کیست.

اکنون برویم سراغ بحث اصلی خودمنون که مترجم حرفه ای در واقع کیست.

مترجمی که بتواند بهتر و کامل از بقیه مترجمین در امر ترجمه فعالیت داشته باشد ر

را مترجم حرفه ای می نامند به عبارتی مترجمی که زرنگتر و دقیقتر از بقیه مترجم ها باشد

را مترجم حرفه ای می گویند.

حال این زرنگی می تواند در وسعت دستور زبان، دامنه لغات و مطالعات شخصی

مترجم نهفته باشد.

بنابراین مترجم ها همه باهم یکسان نیستند و از لحاظ حرفه ای بودن با هم

تفاوت بسزایی دارند.

در واقع در هر کاری این قضیه صدق می کند شما هرچه بیشتر

خاک کاری را خورده باشید در آن خبره تر و حرفه ای تر می شوید.

در بین مترجمین موجود کار ترجمه مکتوب از بقیه رونق بیشتری دارد

و اهم فعالیت اقتصادی مترجمین ایران را شکل می دهد

مترجمین برای حرفه ای شدن چه کنند؟

توصیه من به شما مترجمین عزیز بالا بردن مطالعه سمعی و بصری خودتون در زبان

انگلیسی هستش. چرا که بدون مطالعه تجربه دیگران نمی تونید پیشرفت کنید.

نظر افرادی که سن بیشتری از شما دارند و چند پیراهن از شما در این حوزه بیشتر

پاره کرده اند بسیار مفید فایده خواهد بود.

بحثم تمام.

امیدوارم که موفق و پیروز و سربلند باشید.

مترجم سرا

لینک

1

2

3

4

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد