خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه ای به وسعت زندگی

ترجمه ای به وسعت زندگی ینی چی؟

ینی حرفای دل یه مترجم که شاید نتونه به کسی بزنه ولی

توی خبرگزاری مترجم همه مترجما می تونن حرف دلشون رو راحت بزنن.

ترجمه ای به وسعت زندگی کلمه ای گیج کننده است اما این کلمه

معنای زیادی رو  در پشت خودش داره.

نشون می ده که یه مترجم توی  دلش حرفهای زیادی برای گفتن داره

اما اجازه گفتن اونا رو نداره

هوای ترجمه ها بوی با تو بودن دارد

هر کجا بو می کنم آنجا بوی تو می آید

دلم یک دل سیر بوی ترجمه زندگی تو را می خواهد

بویی که از ترجمه های زندگی تو بلند شده باشد.

زندگی تو را که ترجمه کنم تازه دلم آرام می شود.

چون هیچ غل و غشی توی ترجمه های زندگی ات وجود ندارد.

صبح شده است

من بیدارم

من شادم من می می خندم

چون زندگیم رنگ و بوی ترجمه ای زندگی تو را به خود گرفته است

اما دریغ از اینکه آب این عطر ترجمه ای را با خود شست و برد.

نباید ترکم کنی و بروی من بدون تو کسی را ندارم.

تو که نباشی من چگونه ترجمه کنم.

من غم  دارم غم بدون تو بودن را کم دارم.

غم ترجمه هایت که در ترجمه های من قاطی می شود

و یک رمان بزرگ درست می شود را کم دارم.

نمی دانم که دارم چه می نویسم.

هر چه که هس مضمونش تویی

تو کمی

توی ترجمه های زندگی من تو کم هستی

باید مثل نمک پاش یک جوری تورو به زندگی خودم اضافه کنم

اگر نتونم تو رو ترجمه کنم یا ترجمه های تو رو با ترجمه های خودم

وفق بدم اونوقته که دیگه من آماده مردن می شم

می دونی چی می گم

کاش کمی درد ترجمه نشدن رو می چشیدی

کاش می فهمیدی وقتی غیر قابل ترجمه باشی ینی چی

دلم گریه میخواد

لینک

درباره ما

ترجمه

 

 

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد