خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

هدف ترجمه: دانش مبتنی بر موضوع تنها برای ترجمه لازم نیست.

این تنها لزوم برای ترجمه است.

هدف ترجمه

نهفته در بطن هر حرفه ای، حقایق مشخصی وجود دارند که به صورت جهانی درک شده اند.

و توسط کارورزان نوین پذیرفته شده اند.

ما مترجم ها می توانیم سال ها تلاش را در هدایت حرفه ترجمه خود

برای توسعه تخصص مبتنی بر موضوع مورد نیاز برای حرفه ترجمه صرف کنیم.

این فرایند شامل یادگیری مفاهیم بسیار دشوار

در علم، فناوری، فلسفه، قانون، مالی، تجاری، موسیقی و هزاران زمینه دیگر می گردد.

این تلاش گسترده برای توانایی ما جهت فائق آمدن به صورت کامل بر تمام مفاهیم در موانع زبانی مهم است.

اما هیچ اهمیتی ندارد که ما به عنوان مترجم در چه زمینه هایی مهارت داریم،

چیزی که در انتظار ماست این سوال ابدی است که

به چند زبان صحبت می کنید؟

این سوالی است که یک تفکر را مورد چالش قرار می دهد

جواب من به این سوال این است که

من به زبان علم صحبت می کنم.

 

کلمات یا ایده ها؟

چیزی که مطرح است کلمات نیستند. این ایده ایی که در پشت کلمات است مطرح می باشد.

بنابراین، مترجمین زبان یا کلمات را ترجمه نمی کنند. آن ها ایده را ترجمه می کنند.

و در بازار تجاری ترجمه امروز،

ابزاری که ما به کمک آنها ایده های افرادی که شدیدا در برخی فعالیت های پیچیده سرمایه گذاری کرده اند مایلند به ما پول بدهند تا هدایتشان کنیم.

به همین خاطر ما باید از آن ایده ها با خبر باشیم تا بتوانیم این کار را به دقت انجام دهیم،

ما می بایست نه تنها چیزی را که می دانیم بدانیم، بلکه ما باید چیزی که آنها می دانند را بدانیم.

تمرکز محض بر روی زبان

چه اتفاقی می افتد اگر یک مترجم زبان را درک کند، اما ایده ها را نفهمد؟

آن ترجمه ها در دنیای واقعی به چه کاری خواهند آمد.

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد