خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه ماشینی مبتنی بر انتقال

ترجمه ماشینی مبتنی بر انتقال را خدمت عزیزان توضیح می دهیم.

اصطلاح این ترجمه زبان انگلیسی Transfer-based machine translation نام دارد

که نوعی از ترجمه ماشینی محسوب می شود.

این حوزه در حال حاضر یکی از پر کاربردترین روش های استفاده شده ترجمه ماشینی است.

در مقابل مدل مستقیم، ترجمه ماشینی مبتنی بر انتقال ترجمه را به سه مرحله تقسیم می کند.

مرحله اول: تحلیل متن زبان مبدا برای تعیین ساختار گرامری

مرحله دوم: انتقال ساختار به دست آمده برای یک ساختار مناسب برای تولید یک متن به زبان مقصد

مرحله سوم: تولید متن ترجمه نهایی است.

سیستم های ترجمه ماشینی مبتنی بر انتقال قادر به استفاده از دانش زبان های مبدا و مقصد هستند.

طراحی

ترجمه های ماشینی بین زبانی و مبتنی بر انتقال هر دو از یک ایده پیروی می کنند:

برای تولید یک ترجمه لازم است که از نمایش میانجی برخوردار باشیم که معنای

جمله اصلی را به منظور تولید ترجمه صحیح کسب می کند.

در ترجمه ماشینی بین زبانی این نمایش میانجی باید مستقل از زبان های مد نظر باشد،

چرا که ترجمه ماشینی مبتنی بر انتقال، دارای وابستگی به جفت زبانی دخیل است.

روشی که سیستم های ترجمه ماشینی مبتنی بر انتقال از آن استفاده می کنند بسیار متغیر است،

اما به طور کلی آنها از الگوی یکسانی پیروی می کنند: آنها مجموعه های قوانین زبانی را اعمال می کنند که

به عنوان شباهت بین ساختار زبان مبدا و زبان مقصد تعریف شده اند.

اولین مرحله تحلیل متن ورودی برای واج شناسی و صرف (و همچنین معناشناسی) را

برای ایجاد یک نمایش داخلی در بر می گیرد.

این ترجمه از این نمایش با استفاده از دیکشنری های دو زبانه و قوانین گرامری ایجاد شده است.

ممکن است که این راهبرد ترجمه برای کسب ترجمه های بسیار خوب با دقت 90 درصد کاربرد داشته باشد.

جهت سفارش ترجمه در خدمتیم

ثبت سفارش

مقاله

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد