خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون آمایش شهری

ترجمه متون آمایش شهری موضوع اصلی این مقاله است.

ترجمه متون آمایش شهری دارای چه ویژگی هایی است؟

ابتدا اجازه بدید کمی مقدمه چینی داشته باشیم و بعد به موضوع ترجمه بپردازیم.

ابتدا اجازه بدید این دو واژه آمایش و شهر رو تفکیک کنیم و ببینم اصولا آمایش شهری یعنی چه؟

آمایش

آمایش سرزمین در سیستم حرفه‌ای امروزی و دانشگاهی ایران تنها

به برنامه‌ریزی فضایی در مقیاس ملّی و منطقه‌ای اطلاق می‌شود.

در واقع و در سیستم حرفه‌ای جهانی، بخشی از مفهوم کلّی

برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به حساب می‌آید.

آمایش سرزمین اشاره دارد به روش‌ها و رویکردهای استفاده شده

توسط بخش خصوصی و عمومی به منظور اثرگذاری بر توزیع

جمعیت و فعالیت‌ها در فضاهای با مقیاس‌های گوناگون.

واژه آمایش از واژه‌های فارسی باستان است که دوباره در فارسی امروز به کار گرفته‌شده‌است.

آمایش، اسم مصدر از فعل آمودن یا آماییدن است به چمار آماده‌کردن، آراستن، آمیختن و به رشته درآوردن.

آمایش به معنی فراروند یا فرایند و پروسه است. این واژه معادل Processing

در زبان انگلیسی و هم‌ارز Aménager در زبان فرانسه است.

آمایش سرزمین نیز اقتباس شده از زبان فرانسه است.

شهر

شهر؛ سکونتگاهی، نسبتاً بزرگ و دائمی است.[۱][۲] سازمان ملل متحد،

در سال ۱۳۶۷ خورشیدی، شهر را چنین، تعریف می‌کند:

شهر، مکانی با تراکم بالای جمعیت و مرکزیت سیاسی، اداری و تاریخی است که

در آن، فعالیت اصلی مردم، غیر کشاورزی است و دارای

مختصات شهری بوده که از طریق دولتی محلی، اداره می‌شود.

شاخصهای تفکیک شهر از روستا، عبارت است از:

  1. وسعت
  2. وضعیت و نوع فعالیت اقتصادی
  3. درجه اشتغال و قشربندی اجتماعی
  4. درجه پیچیدگی روابط و مناسبات
  5. چگونگی بهره‌گیری از نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی
  6. میزان و ترکیب جمعیت.

خب اکنون از کنار هم قرار دادن این دو تعریف مفهوم واژه آمایش شهری را متوجه شدیم.

سفارش ترجمه متون تخصصی آمایش شهری

خب عزیزانی که نیازمند ترجمه در زمینه آمایش شهری هستند تنها کافیست که

به لینک ثبت سفارش در زیر مراجعه کنند.

موفق پیروز باشید.

ثبت سفارش

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد