خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند.

ترجمه متون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد

یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد.

سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها خواهد شد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه می باشد.

در ادامه می خواهیم بیشتر درباره این رشته بحث کنیم اگر مایلید با ما همراه باشید

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد