خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

ترجمه متون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان موضوع این مطلب است.

عزیزانی که در این رشته تحصیل می کنند با ما همراه باشند.

ترجمه متون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

از دانشجویان خود بپرسید که چرا میخواهند فارسی را یاد بگیرند.

زیرا دانستن علاقه و انگیزۀ فارسی‌آموزان  برای برنامه‌ریزی آموزشی

و تهیۀ محتوای آموزشی مناسب و نیز فراهم‌آوردن فرصتهای یادگیری

خارج از کلاس کمک زیادی خواهد‌کرد. وقتی انگیزۀ فارسی آموز را

مانند انگیزۀ شغلی، آموزشی شخصی و اجتماعی بدانید، بهتر می توانید

فارسی آموزان را بر اساس انگیزههای مشابه در گروههای آموزشی مناسب قرار دهید

تا آنها با گفت و گو در مورد اشتراکات یکدیگر، ارتباط بهتری برقرار کرده و در یادگیری زبان فارسی پیشرفت کنند.

ضرورت دارد که هر مدرّس زبان، پیشینه و روشهای مختلف آموزش زبان دوم/خارجی را بداند

و از نقاط ضعف و قوت روشها خبر داشته باشد تا

در انتخاب تکنیکهای تدریس از آنها استفاده کند. در پیوستار زیر، مهمترین شیوه‌های آموزش زبان ارایه شده است

چرخۀ یادگیری، هرم یادگیری و شیوه‌های مختلف یادگیری را همواره مدّنظر داشته باشید.

سبک یادگیری فردی است و معمولاً با دیگری متفاوت است.

گروهی از فارسیآموزان به صورت دیداری (کسانی که با دیدن بهتر یاد می‌گیرند) و

گروهی به صورت کلامی (کسانی که با شنیدن بهتر یاد می‌گیرند) توان یادگیری دارند.

شما می‌توانید حتی با دانستن همین دو سبک، فارسی آموز را در گروههای مشخص تقسیمبندی کنید

و مناسب با شیوه یادگیری او درسها را عرضه کنید تا سرعت و کیفیت آموزشتان بیشتر شود.

سفارش ترجمه

عزیزانی که نیازمند ترجمه در این رشته هستند می توانند با ما در ارتباط باشند

و سفارشات خود را برای ما ارسال کنند.

ما به صورت شبانه روز در این موسسه آماده دریافت نظرات شما هستیم.

در زیر فهرست قیمت ها امده است.

1

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد