خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون اطلاعات استراتژیک جزء ترجمه های خاص محسوب می شود.

ترجمه متون اطلاعات استراتژیک دارای لغات و اصطلاحات خاص است.

برای ترجمه این متون باید به یک مترجم خبره مراجعه کنیم.

ترجمه این متون را نباید به یک مترجم متن های عادی بسپاریم.

زیرا این مترجم با توجه به عدم آشنایی با چم و خم این رشته ترجمه را خراب خواهد کرد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

این رشته در دانشگاه امام حسین دانشجو می پذیرد.

در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر درباره این رشته بحث داشته باشیم.

اطلاعات استراتژیک

نقش اطلاعات در تصمیم‌گیری متناسب با صبغه این موضوع در مباحث نظامی قدمتی چند هزار ساله دارد. ارتباط میان اطلاعات و فرماندهی در حوزه‌های نبرد دستکم از سون تزو در پانصد سال قبل از میلاد مسیح تا کنون در ادبیات جنگ و استراتژی به ثبت رسیده است؛ اما اطلاعات استراتژیک و تصمیم‌گیری در حوزه‌های امنیت ملی قدمتی در حدود 4 یا 5 دهه دارد. اهمیت و ضرورت این موضوع اکنون در محافل استراتژیک دنیا امری روشن و جدی است. نویسنده در این مقاله کوشیده است تا مفهوم اطلاعات، اطلاعات استراتژیک و فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه امنیت ملی را تبیین و نقش و تعامل اطلاعات استراتژیک با این فرآیند را تشریح کند. به دلیل آنکه این مباحث در کشورمان کم‌سابقه و یا احیانا بی‌سابقه است، تلاش بر آن است که ارتباط وثیق و تنگاتنگ میان این عناصر بازشناسی و بازتعریف گردد و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر نیز به بحث و بررسی گذارده شود. با تبیین این مباحث به خوبی روشن می‌شود که سامانه‌های اطلاعات آشکار و پنهان در کشورها چگونه بر تصمیم‌سازی‌های سیاسی و استراتژیک تأثیر گذارند و چه روش‌هایی ممکن است آنها را تحت‌الشعاع اطلاعات استراتژیک قرار دهد.

عزیزانی که در این حوزه نیازمند ترجمه هستند می توانند از صفحه ثبت سفارش ترجمه، سفارش خود را برای ما ارسال نمایند.

سفارش ترجمه

لینک خروجی

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد