خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون اقتصاد کشاورزی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند.

ترجمه متون اقتصاد کشاورزی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی هستند.

به عنوان مثال یک مترجم متن های عمومی نمی تواند این متن ها را ترجمه کند.

زیرا ترجمه این متن ها فقط یک مترجم متخصص را می طلبد .

پس باید کار را به کاردان سپرد.

این رشته دارای گرایش هایی همچون سیاست و توسعه کشاورزی، اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و بازاریابی محصولات کشاورزی می باشد.

در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر راجع به این رشته با شما بحث داشته باشیم.

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولتها قرار گرفته‌است. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می‌باشد:

  1. عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آن‌ها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است
  2. عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند.

با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می‌گردد؛ بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می‌باشند.

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد