خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون الکترواپتیک جزء ترجمه های تخصصی به حساب می آیند.

ترجمه متون الکترواپتیک دارای لغات و اصطلاحات تخصصی زیادی هستند.

ترجمه این متون را باید فقط از یک مترجم خبره در این حوزه بخواهیم.

به عنوان نمونه سپردن این ترجمه ها به یک مترجم عادی یا کسی که صرفا زبان انگلیسی خوبی دارد بدون شک منجر به از بین رفتن ترجمه خواهد شد.

از اینرو باید کار را به کاردان بسپاریم.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه است.

این رشته دارای دو گرایش اپتوالکترونیک و لیزر می باشد.

در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر درباره این رشته بحث کنیم.

الکترواپتیک

اثر الکترو اپتیک (به انگلیسی: ELECTRO-OPTICS) تغییریست در ضریب شکست که از اعمال یک میدان الکتریکی فرکانس پایین و پایا حاصل می‌شود. میدان الکتریکی اعمالی به یک ماده اپتیکی غیر همسانگرد، ضریب شکست آن را تغییر می‌دهد و بنابراین بر نور قطبیده‌ای که از آن گذر می‌کند تأثیر می‌گذارد.

برخی از مواد شفاف زمانی که در معرض میدان الکتریکی قرار می‌گیرند، خواص اپتیکی‌شان را تغییر می‌دهند. این نتیجه‌ایست از نیروهایی که مکان، جهتگیری یا شکل مولکولهای سازنده ماده را تغییر می‌دهند.میدان الکتریکی پایای اعمالی به یک ماده الکترواپتیک، ضریب شکست آن را تغییر می‌دهد. در نتیجه، اثر ماده بر نور گذرنده از آن را تغییر می‌دهد. بنابراین میدان الکتریکی نور را کنترل می‌کند.

وابستگی ضریب شکست به میدان الکتریکی اعمالی

وابستگی ضریب شکست به میدان الکتریکی اعمالی معمولاً به صورت یکی از دو حالت زیر می‌باشد:

  • ضریب شکست متناسب با میدان الکتریکی اعمالی تغییر می‌کند و این اثر با نام اثر الکترواپتیک خطی یا اثر پاکلز (به انگلیسی: Pockels effect) شناخته می‌شود.
  • ضریب شکست متناسب با توان دوم میدان الکتریکی اعمالی تغییر می‌کند و این اثر با نام اثر الکترواپتیک درجه دوم یا اثر کر (به انگلیسی: Kerr effect) شناخته می‌شود.
{\displaystyle 10^{-}5}
{\displaystyle 10^{5}}
{\displaystyle 2{\pi }}

تغییر در ضریب شکست به صورت نوعی کوچک است. با اینحال اگر طول انتشار به‌طور قابل توجهی از طول موج نور بیشتر شود، فاز یک موج اپتیکی در حال انتشار در یک محیط الکترواپتیکی می‌تواند تغییر کند. به عنوان مثال، اگر ضریب شکست در حضور میدان الکتریکی با ضریب 10 − 5 {\displaystyle 10^{-}5} افزایش یابد، موج اپتیکی که طول انتشارش 10 5 {\displaystyle 10^{5}} برابر طول موج باشد، انتقال فازی برابر 2 π {\displaystyle 2{\pi }} را تجربه خواهد کرد.

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد