خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون امنیت اطلاعات جزء ترجمه های خاص محسوب می شود.

ترجمه متون امنیت اطلاعات دارای لغات و اصطلاحات خاص است.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که از این رشته آگاهی داشته باشد.

اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عادی بدهیم به علت عدم آشنایی او با چم و خم این رشته ترجمه خوبی نخواهیم داشت

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

این رشته دارای پایان نامه است.

در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر درباره این رشته بحث کنیم.

امنیت اطلاعات

همزمان با گسترش استفاده از کامپیوترهای شخصی و مطرح شدن شبکه‌های کامپیوتری و به دنبال آن اینترنت (بزرگترین شبکه جهانی)، حیات کامپیوترها و کاربران آنان دستخوش تغییرات اساسی شده‌است. استفاده‌کنندگان کامپیوتر به منظور استفاده از دستاوردها و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ملزم به رعایت اصولی خاص و اهتمام جدی به تمامی مؤلفه‌های تأثیرگذار در تداوم ارائه خدمات در یک سیستم کامپیوتری می‌باشند.

امنیت اطلاعات و ایمن‌سازی شبکه‌های کامپیوتری از جمله این مؤلفه‌ها بوده که نمی‌توان آن را مختص یک فرد یا سازمان در نظر گرفت. پرداختن به مقوله امنیت اطلاعات و ایمن‌سازی شبکه‌های کامپیوتری در هر کشور، مستلزم توجه تمامی کاربران صرفنظر از موقعیت شغلی و سنی به جایگاه امنیت اطلاعات و ایمن‌سازی شبکه‌های کامپیوتری بوده و می‌بایست به این مقوله در سطح کلان و از بعد منافع ملی نگاه کرد. وجود ضعف امنیتی در شبکه‌های کامپیوتری و اطلاعاتی، عدم آموزش و توجیه صحیح تمامی کاربران صرفنظر از مسئولیت شغلی آنان نسبت به جایگاه و اهمیت امنیت اطلاعات، عدم وجود دستورالعمل‌های لازم برای پیشگیری از نقایص امنیتی، عدم وجود سیاست‌های مشخص و مدون به منظور برخورد مناسب و بموقع با اشکالات امنیتی، مسائلی را به دنبال خواهد داشت که ضرر آن متوجه تمامی کاربران کامپیوتر در یک کشور شده و عملاً زیرساخت اطلاعاتی یک کشور را در معرض آسیب و تهدید جدی قرار می‌دهد.

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد