خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار علمی ایران و جهان

ترجمه متون اگرواکولوژی توسط مترجم خبره در این زمینه انجام می شود.

ترجمه متون اگرواکولوژی دارای اصطلاحات و ویژگی های خاصی است.

مثلا ترجمه این متون را نمی توان به یک مترجم متن های عمومی سپرد

چرا که به علت عدم آگاهی مترجم عمومی از چم و خم این رشته باعث می شود که ترجمه خوبی تحویل مشتری ندهد.

در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر درباره این رشته با هم بحث کنیم.

اگرواکولوژی


اگرواکولوژی(Agroecology) یا بوم شناسی کشاورزی شاخه‌ای از کشاورزی پایدار(پرماکالچر)که در کاربرد مفاهیم و اصول اکولوژی برای طراحی و مدیریت اکوسیستم‌های زراعی را شامل می‌شود، در کشاورزی اکولوژیک به‌جای استفاده‌ی زیاد از نهاده‌های خارجی، به مدیریت و کنترل اکوسیستم مزرعه بیشتر توجه می‌شود؛ که با نام‌های کشاورزی بوم شناختی و اگرواکولوژی نیز بیان می‌شود. اگرواکولوژی شامل سیستم تولید کشاورزی و منابع طبیعی مورد نیاز برای پایدار ماندن آنهاست.

مدیریت یکی از خصوصیات مهم اگرواکولوژی است که آن را از یک سیستم طبیعی متمایز می کند. سیستم های طبیعی اغلب به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر فعالیت های بشر قرار می گیرند, اما اغلب تحت مدیریت بشر قرار ندارند.

بوم نظامهای طبیعی همچنین از لحاظ مرز از سیستم های کشاورزی متمایز هستند. مرز سیستم های طبیعی با هم ترکیب شده و اغلب حاشیه مرزها به خوبی مشخص نیست. اما مرز سیستم های کشاورزی مرزهایی کاملاٌ مشخص هستند.

مهمترین تفاوت بین سیستم های طبیعی و کشاورزی مربوط به تنظیم سیستم است. سیستمهای طبیعی خود تنظیمی دارنددر حالی که در سیستم های کشاورزی اینچنین نیست.

سفارش ترجمه


موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد