خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون بازسازی پس از سانحه دارای ویژگی های خاصی است.

ترجمه متون بازسازی پس از سانحه را نمی توان به هر مترجمی سپرد.

برای ترجمه این متون باید از اصطلاحات و لغات خاص این رشته آگاهی داشت تا بتوان متنی خوب تحویل مشتری داد.

از اینرو هر مترجمی نباید دست به ترجمه این متون بزند.

در ادامه همراه ما باشید تا کمی بیشتر راجع به این رشته آگاه شویم.

بازسازی پس از سانحه

انشجویان در رشته کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، ضمن شناخت مفاهیم بلایا و سوانح طبیعی و حوادث انسانی، با موضوع بحران در 3 مقطع پیش از وقوع، هنگام سانحه و پس از آن آشنا شده و به مقولات اساسی باز سازی می پردازند. البته موضوع مقاوم سازی نیز از محورهای مورد توجه در این دوره محسوب می شود.

اگر چه تا کنون بیش از 40 سانحه طبیعی در جهان شناسایی شده که از این تعداد حدود 31 مورد آن در ایران رخ می دهد، اما این رشته، بر سیل و زلزله به عنوان 2 سانحه غالب متمرکز شده است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، تعداد واحد های کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، معرفی سایر رشته های کارشناسی ارشد و دکترای معماری (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه ارایه می شود.

سفارش ترجمه
 لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد