خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون بازسازی پس از سانحه جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند.

ترجمه متون بازسازی پس از سانحه دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد

یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد.

سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها خواهد شد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه می باشد.

در ادامه می خواهیم بیشتر درباره این رشته بحث کنیم اگر مایلید با ما همراه باشید

بازسازی پس از سانحه

انشجویان در رشته کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، ضمن شناخت مفاهیم بلایا و سوانح طبیعی و حوادث انسانی، با موضوع بحران در 3 مقطع پیش از وقوع، هنگام سانحه و پس از آن آشنا شده و به مقولات اساسی باز سازی می پردازند. البته موضوع مقاوم سازی نیز از محورهای مورد توجه در این دوره محسوب می شود.

اگر چه تا کنون بیش از 40 سانحه طبیعی در جهان شناسایی شده که از این تعداد حدود 31 مورد آن در ایران رخ می دهد، اما این رشته، بر سیل و زلزله به عنوان 2 سانحه غالب متمرکز شده است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، تعداد واحد های کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، معرفی سایر رشته های کارشناسی ارشد و دکترای معماری (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه ارایه می شود.

برای سفارش ترجمه در خدمتیم

سفارش ترجمه
 لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد