خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

ترجمه متون برنامه ریزی شهری توسط این موسسه انجام می شود.

ترجمه متون برنامه ریزی شهری دارای ویژگی های خاصی است.

این متون را هر مترجمی نمی تواند ترجمه کند برای ترجمه این متون نیازمند مترجم خاص که در این حوزه علم داشته باشد داریم.

در غیر اینصورت مثلا اگر این ترجمه را به یک مترجم متون عمومی بسپاریم متوجه خواهیم شد که ترجمه خرابی از کار در خواهد آمد به درد هیچ کس نمی خورد.

در ادامه همراه ما باشید تا کمی بیشتر راجع به این رشته با هم بحث کنیم.

برنامه ریزی شهری

برنامه‌ریزی شهری یک علم میان‌رشته‌ای است، برنامه‌ریزی شهری حرفه‌ای است در حوزهٔ عمومی و با

هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به ویژه

در مورد مسایل شهری همچون حمل و نقل، کاربری زمین و مطلوبیت‌های زیست‌محیطی.

با توجه به ابعاد گستردهٔ شهرها و سکونتگاه‌های انسانی،

این حرفه نیز ابعاد مختلفی دارد، از زیبایی شناختی تا اجتماعی تا سلامت و موارد دیگر.

به همین علت حرفه‌ای چند رشته‌ای یا فرا رشته‌ای تلقی می‌شود که در ارتباط با سایر حرفه‌ها و علوم همچون جامعه‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد، معماری و موارد دیگر قرار می‌گیرد.

در واقع علاوه بر دانش شهرسازی، این رشته از دانش‌های محیطی مثل جغرافیا، محیط زیست، هیدرولوژی و ژئومورفولوژی

[ریخت‌شناسی‌زمین] و سنجش از دور نیز بهره می‌برد و نتایج علمی ارائه می‌نماید.

البته در حوزهٔ زیبایی شناختی و بصری نسبت به شهرسازی کاستی دارد.[۱] برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای شامل شاخه‌های

مختلفی همچون آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی حمل و نقل، برنامه‌ریزی کاربری زمین، برنامه‌ریزی محیطی و موارد دیگر می‌شود.

برنامه‌ریزی شهری که معادل رشته Urban Planning یا طرح‌ریزی شهری است در دانشگاه‌های ایران در مقطع کارشناسی

تنها تحت عنوان جغرافیای برنامه‌ریزی شهری[۲] و در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش‌های آمایش شهری،[۳] برنامه‌ریزی مسکن،[۴]

بهسازی و نوسازی[۵] و به تازگی محیط زیست شهری[۶] و در مقطع دکترا نیز در همین گرایش‌ها ارائه می‌شود.

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد