خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون بیماری شناسی گیاهی دارای ویژگی های خاصی است.

ترجمه متون بیماری شناسی گیاهی توسط هر مترجمی قابل انجام نیست.

این رشته دارای لغات و اصطلاحات خاصی است که فقط مترجم خبره در این زمینه می تواند از پس ترجمه متون آن بر آید.

مثلا یک مترجم متن های عمومی نمی تواند دست به ترجمه چنین متونی بزند.

لذا باید کار را به کاردان سپرد.

در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر راجع به این رشته آشنا شویم.

بیماری شناسی گیاهی

سلامت و بهبود رشد  در درجه اول مورد توجه کسانی است که به کاشت گیاهان، تهیه و توزیع فرآورده‌های گیاهی اشتغال دارند. میزان رشد و باروری گیاهان به فراهم بودن آب و مواد غذایی در خاک و تأمین محدوده‌هایی از شرایط مناسب جوی مانند حرارت، رطوبت و نور بستگی دارد. هر عاملی که سلامت گیاهان را به مخاطره اندازد، ممکن است در میزان رشد و باروری آنها تأثیر منفی بگذارد و از ارزش آنها و فرآورده‌هایشان بکاهد.

بیماری‌ها و آفات گیاهی و علفهای هرز از جمله عوامل زنده و بیماریهای فیزیولوژیک که ناشی از کمبود مواد مورد نیاز گیاه و خسارات ناشی از شرایط جوی نامناسب عمده‌ترین عوامل تقلیل محصول و یا نابودی گیاهان بشمار می‌روند.

گرایش بیماری شناسی گیاهی به دنبال جمع آوری دانش و اطلاعات مربوط به عوامل آسیب رساننده به گیاهان و نحوه جلوگیری یا کنترل خسارت آنها می باشد.

بطور کلی می توان گفت بیماری شناسی گیاهی حاوی مجموعه ای از علوم و تکنولوژی در زمینه های زیر می باشد:
– شناسایی عوامل انگلی بیماریزای گیاهی
– شناسایی بیماریهای مهم انگلی و غیر انگلی گیاهان
– شناخت اصول و روشهای مبارزه و سم شناسی

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد