خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون بیوفیزیک دارای ویژگی های خاصی است.

ترجمه متون بیوفیزیک دارای لغات و اصطلاحات خاصی است.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

اگر ترجمه این متون را به مترجمین عمومی بسپاریم ترجمه خوبی نخواهیم داشت چرا که او از چم و خم این رشته آگاهی ندارد و ترجمه را خراب می کند.

اگر مایلید بیشتر درباره این رشته بدانید ما را دنبال کنید .

بیوفیزیک

زیست‌فیزیک یا بیوفیزیک علمی میان‌رشته‌ای است که از روش‌ها و نظریه‌های فیزیک جهت مطالعه سامانه‌های زیستی استفاده می‌کند.[۱] بیوفیزیک به تمام مراتب سازماندهی زیستی از مقیاس ملکولی تا ارگانیسم‌ها و اکوسیستم‌ها می‌پردازد. تحقیقات زیست‌فیزیکی همپوشانی بسیاری با فیزیک ماده چگال نرم، بیوشیمی، نانو تکنولوژی و مهندسی زیستی دارند.

در زیست‌فیزیک می‌خواهیم بدانیم چه عواملی باعث تاخوردگی و پیچش پروتئین‌ها و دیگر بزرگ‌مولکول‌های زیستی می‌شوند یا مغز چگونه کار می‌کند یا قلب چگونه خون را پمپاژ می‌کند و تمام پرسش‌هایی که مربوط به موجودات زنده هستند و برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها از اطلاعات علوم زیست‌شناسی، فیزیک، شیمی، ریاضیات، و کامپیوتر بهره می‌گیریم.

زیست‌فیزیک را می‌توان پلی بین فیزیک و زیست‌شناسی دانست.

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد