خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون تاریخ هنر ایران اسلامی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند.

ترجمه متون تاریخ هنر ایران اسلامی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد

یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد.

سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها خواهد شد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه می باشد.

در ادامه می خواهیم بیشتر درباره این رشته بحث کنیم اگر مایلید با ما همراه باشید

تاریخ هنر ایران اسلامی

هنر اسلامي يکي از دوران‌هاي شکوهمند تاريخ هنر و يکي از ارزشمندترين دستاوردهاي بشري در عرصه هنري به‌شمار مي‌آيد و شامل انواع متنوعي از هنر همچون معماري، خوشنويسي، نقاشي، سراميک و مانند آن‌ها مي‌شود.

ظهور هنر اسلامي از دل دين و دولت جديد به صورت تدريجي و گام به گام نبود، بلکه همچون ظهور خود دين اسلام و حکومت اسلامي، روندي پرشتاب و ناگهاني داشت. عمده آنچه بر شکل‌گيري و تزئين بناهاي صدر اسلام تأثير گذاشت ويژهٔ مسلمانان بود و اين تأثيرات در خدمت اهدافي قرار گرفت که پيش از اسلام به‌آن شکل و صورت وجود نداشت.

هنر اسلامي براي گسترش خود از منابع بسياري الهام گرفت: هنر رومي، هنر اوليه مسيحي، و هنر بيزانس در هنر و معماري اسلامي اوليه مؤثر بودند؛ نفوذ هنر ساساني از ايران پيش از اسلام، اهميت بيشتري داشت؛ بعدها روش‌هاي و عناصر مختلفي از هنر آسياي مرکزي و هنر چين طي تاخت و تازهاي چادرنشينان مغول اثر مهمي در نقاشي اسلامي، سفالگري، و منسوجات برجاي گذاشت.

بازنمايي تصويري موجودات زنده در قرآن به‌صراحت منع نشده با اين وجود بسياري از مسلمانان ترسيم چهره‌ها و موجودات زنده را خطري به سوي بت‌پرستي به‌شمار مي‌آوردند و گناه مي‌دانستند؛ بنابراين هنر اسلامي اغلب بر خلق زيبايي با نقوش انتزاعي و استفاده از حروف٬ متمرکز بوده است. و به دليل محدوديت نسبي ساير هنرها همچون نقاشي، مجسمه‌سازي، موسيقي، مسلمانان به توسعه سبک‌هاي مختلف در زمينه‌هايي انتزاعي سوق داده شدند.

در هنر اسلامي به عناصر تکرار شونده زيادي برمي‌خوريم مانند استفاده از طرح‌هاي هندسي و يا ترسيمي تخيلي از گل و گياه که به اسليمي معروفند. نقوش اسليمي در هنر اسلامي اغلب به‌عنون نمادي از طبيعت بيکراني به‌کار مي‌رود که مخلوق خداست. هرچند اين نظريه مورد قبول همگان نيست اما تعمد در عدم بازنمايي و تقليد دقيق طبيعت را معمولاً به‌عنوان نشاني از فروتني هنرمندان دانسته‌اند که معتقد بودند ايجاد کمال تنها خاص خداوند است.

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد