خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند.

ترجمه متون تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد

یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد.

سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها خواهد شد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه می باشد.

در ادامه می خواهیم بیشتر درباره این رشته بحث کنیم اگر مایلید با ما همراه باشید

تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی

معارف- با تشکر از اینکه وقتتان را دراختیار ما قرار دادید برای آغاز به بحث لطفاً بفرمایید تعریف تاریخ، فرهنگ و تمدن و اینکه وجه یا وجوه افتراق فرهنگ و تمدن را در چه می دانید و نسبت میان آنها چگونه است؟

دکتر شهیدی- کتاب های لغت، سه کلمه تاریخ، فرهنگ و تمدن را گونا گون تعریف کرده اند. تعریف ها هرچند در الفاظ مختلف است اما برای آن می توان قدر جامعی یافت. مثلاً تاریخ، اگر مقصود از تاریخ، علم تاریخ باشد، می توان آن را چنین تعریف کرد: آگاهی از مجموع یا برخی حادثه ها که از زمانی تا زمانی معین پدید آمده است.

تعریف فرهنگ نیز چنین است: مجموعه آداب جامعه، راه و رسم زندگی، مابه الامتیاز انسان از دیگر جانداران، عادت ها و اندیشه ها که گروهی در آن شریکند و از طریق آموختن یا وراثت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. و در طول تاریخ برخی نمودارهای آن تغییر می یابد. به عبارت دیگر فرهنگ، مجموعه ای از آداب و اطلاعاتی است که تنها انسان ها از آن بهره مند هستند. و به همکاری جامعه در کارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و کارهایی از اینگونه، تمدن یا شهرنشینی می گویند. اگر معناهایی که فرهنگ نویسان برای فرهنگ و تمدن نوشته اند را بپذیریم می توان گفت نسبت میان فرهنگ و تمدن، نسبت عام و خاص است.

معارف- درخصوص تمدن اسلامی بفرمایید تعریف آن چیست؟

دکتر آئینه وند- تمدن اسلامی مجموعه ای است از آثار و تولیدات که پس از ظهور دین مبین اسلام در جزیره العرب و پیوستن مردمان دیگر سرزمین ها، پدید آمد. نقطه شروع آن شام و پایگاه بالیدنش بغداد بود. البته شهرها و مراکز بزرگی به عنوان بازوان این تمدن در نقاط دور دست وجود داشتند که باید از بعضی شهرهای خراسان بزرگ، برخی مراکز ری و برخی مکان ها در شام و عراق یاد کرد. این تمدن، ترکیبی از عناصر تأسیسی، تملیکی و تقلیدی بود. اگر به صورت تخمینی از این ترکیب یاد کنیم عنصر تأسیسی آن 10%، عنصر تملیکی آن 70%، و عنصر تقلیدی آن 20% بود.

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد