خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون تخصصی رشته برنامه ریزی توسعه منطقه ای

ترجمه متون تخصصی رشته برنامه ریزی توسعه منطقه ای موضوع این مقاله هستش.

با ما همراه باشید تا کمی از این رشته آگاهی پیدا کنید.

برنامه ریزی منطقه ای

این رشته با تخصیص کارآمدفعالیت های استفاده از زمین، زیرساخت، رشد استقرار در ناحیه وسیعتر

از یک شهر یا شهرستان سر و کار دارد.

برنامه ریزی منطقه ای یک رشته فرعی از برنامه ریز شهری است چرا که استفاده از زمین

را به فعالیت های استفاده از شیوه های مقیاس وسیعتر مرتبط می سازد.

آن همچنین قانون های فرمول سازی که برنامه ریزی موثر و مدیریت چنین مناطقی را هدایت می کند.

اگرچه اصطلاح برنامه ریزی منطقه تقریبا در کشورهای انگلیسی زبان جهانی است نواحی پوشیده و برنامه های

اجرایی شدیدا متفاوت هستند. در آمریکای شمالی، برنامه ریزی منطقه ای ممکن است بیش از یک

ایالت را مانند شراکت برنامه منطقه ای یا شهرهاى پيوسته یا شبکه استقرارات را در بر می گیرد.

برنامه ریزی منطقه ای آمریکا به احتمال زیاد ناحیه منطقه ای زیادی را به جای مونتاژهای مذهبی انگلستان

را در بر می گیرد.

 

مناطق نیازمند استفاده های مختلف از زمین هستند؛ محافظت از زمین کشاورزی، شهرها، فضای صنعتی،

هاب های انتقال و زیرساخت، مبناهای نظامی و وحش است.

برنامه ریزی منطقه ای علم استفاده کارآمد از زیرساخت و منطقه یابی برای رشد یک منطقه تاب آور است.

مدافعین برنامه ریزی منطقه ای مانند شهرگرای پیتر کالتروپ، رویکرد را به این دلیل که می تواند به مسائل

محیطی، اجتماعی و اقتصادی که ممکن است نیازمند تمرکز منطقه ای باشند.

سفارش ترجمه

عزیزانی که نیازمند سفارش ترجمه هستند می توانند خیلی راحت به صفحه سفارش ترجمه

در سایت مراجعه کرده و آن را برای ما ارسال کنند تا هرچه سریعتر آن را بررسی کرده و

قیمت را خدمت شما اعلام نماییم.

منابع

1

2

3

4

5

6

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد