خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون تخصصی رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

ترجمه متون تخصصی رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی موضوع این مقاله هستش.

عزیزانی که نیازمند ترجمه برنامه ریزی رفاه اجتماعی هستند در ادامه مقاله

با ما همراه باشند.

سیستم رفاه اجتماعی چیست؟

سیستم رفاه اجتماعی کمک به افراد و خانواده های نیازمند را فراهم می کنند. نوع و مقدار رفاه موجود برای

افراد و خانواده ها بسته به کشور، ایالت و منطقه متغیر هستند. در ایالات متحده، دولت فدرال کمک های

بلاعوضی را به هر خانواده های نیازمند ارائه می دهد.

تقسیم سیستم رفاه اجتماعی

کمک سیستم های رفاه اجتماعی به افراد و خانواده ها از طریق برنامه ها به عنوان مراقبت سلامتی،

استامپ های غذایی، حقوق بیکاری، کمک به مسکن سازی و کمک به مراقبت از کودک ارائه می شوند.

در ایالات متحده، یک مددکار برای هر فرد و خانواده گمارده می شود که مزایا را برای تعیین

نیازهای مددجو اعمال می کند. مزایای در دسترس برای یک ایالت از هر ایالت به ایالت دیگر متفاوت هستند.

شایستگی بر مبنای عوامل پیرامون وضعیت مالی شخص و اینکه چطور آ« را به پایین ترین حد سطوح پذیرش

در یک ایالت خاص مرتبط می سازند می باشد. عوامل دخیل شامل اندازه اعضای خانواده، سطوح در

آمدی فعالی یا معلولیت سنجیده شده هستند.

درون هر ایالت، سیستم های رفاه اجتماعی ممکن است با نام های متفاوتی فعالیت کنند،

اما آنها اغلب کارکردهای مشابهی دارند. این می تواند موجب گیجی در زمان تلاش برای

مقایسه یک برنامه ایالتی به دیگری شود. به علاوه، نیازهای کمیت سنجی بسیار

متفاوت هستند و به بسته به خط فقر در ایالت خاص متفاوت می باشند.

این قضیه اجازه تعدیل مبتنی بر چنین هزینه های زندگی که در یک کشور استاندارد نیستند باشد.

 سفارش ترجمه برنامه ریزی رفاه اجتماعی

عزیزانی که نیازمند ترجمه در این زمینه خاص هستند می توانند به صفحه

ثبت سفارش ترجمه در منوی اصلی سایت مراجعه کنند.

منابع:

1

2

3

4

5

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد