مترجم سرا

سفارش ترجمه (09916401372)

ترجمه متون تخصصی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ترجمه متون تخصصی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری موضوع امروزمون هست.

می خوام کمی راجع به این رشته براتون توضیح بدم و بگم که این رشته

چه گرایش هایی داره و در چه سطوح تدریس میشه و سپس از ترجمه

در این زمینه بگم که به چه صورت و شکلی انجام میشه. ابتدا اجازه بدید

که دو واژه ای که تشکیل دهنده این درس هستند رو از هم مجزا کنیم و کمی درباره هر کدوم صحبت کنیم.

جغرافیا

خب جغرافیا، علمی است که خود را وقف زمین، ویژگی ها و ساکنین آن و پدیده زمین کرده است.

اولین شخصی که از کلمه جغرافیا استفاده کرد اِراتوستِن بود. جغرافیا یک رشته همه جانبه است

که به دنبال درک زمین و انسان و پیچیدگی های طبیعی-نه فقط اشیا، بلکه روش تغییرات آنها

را شامل می شود. جغرافیا به طور کامل بر حسب شاخه های جغرافیای انسانی و جغرافیایی

فیزیکی تعریف می شود. جغرافیای انسانی با مطالعه انسان ها، جوامع، فرهنگ ها، اقتصاد

و تعاملات با محیط بوسیله بررسی روابط با فضا و مکان است. جغرافیای فیزیکی با

مطالعه فرایندها و الگوهای محیط طبیعی مانند جو، هیدروسفر، بیوسفر و ژئوسفر سر و کار دارد.

چهار سنت تاریخی در پژوهش جغرافیایی به شرح زیر می باشند: تحلیل های فضایی

طبیی و پدیده های انسانی، مطالعات محیطی مکان ها و مناطق، مطالعات

روابط انسان-زمین و علوم زمین. جغرافیا را علم جهان و پلی بین انسان و علوم فیزیکی می نامند.

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری یک فرایند فنی و سیاسی است که مربوط به توسعه و

استفاده از زمین، اجازه برنامه ریزی، محافظت و استفاده از محیط، رفاه

عمومی و طراحی محیط شهری شامل هوا، خاک و زیرساخت عبوری

محیط های شهری مانند حمل و نقل، جوامع و شبکه های توزیع است.

برنامه ریزی شهری به برنامه ریزی منطقه ای و شهری، برنامه ریزی

منطقه ای، برنامه ریزی شهرستانی، برنامه ریزی شهر، برنامه ریزی

روستایی، توسعه شهری یا برخی از ترکیبات در نواحی مختلف در

دنیا اشاره دارند. این رشته یک رشته میان رشته ای شامل علوم اجتماعی،

مهندسی و طراحی است. برنامه ریزی شهری شدیدا مرتبط به طراحی شهری

و برخی برنامه ریزان شهری طراحی هایی را برای خیابان ها، پارک ها،

ساختمان ها و دیگر نواحی شهری مرتبط است.

از گرایش های این رشته می توان گرایش های آمایش شهری، محیط زیست شهری، برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، کاربری اراضی و ممیزی املاک را نام برد.

جهت سفارش ترجمه متون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری به ما مراجعه کنید.

برنامه ریزی شهری

جغرافیا

سفارش ترجمه

اتحادیه مترجم سرا

لینک به بیرون

1

2

3

4

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد