مترجم سرا

سفارش ترجمه (09916401372)

ترجمه متون تخصصی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ترجمه متون تخصصی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چیزی هست که الان بخاطرش وقتتون رو می گیرم.

خب عزیزان این رشته هم کمی مثل رشته عنوان شده تو مطلب قبلی هست ولی یه فرق هایی کوچکی داره که در این مقاله به اونا می پردازیم. خب اول این دو رشته رو به تفکیک بیان کنیم.

جغرافیا

خب جغرافیا، علمی است که خود را وقف زمین، ویژگی ها و ساکنین آن و پدیده زمین کرده است.

اولین شخصی که از کلمه جغرافیا استفاده کرد اِراتوستِن بود. جغرافیا یک رشته همه جانبه است

که به دنبال درک زمین و انسان و پیچیدگی های طبیعی-نه فقط اشیا، بلکه روش تغییرات آنها

را شامل می شود. جغرافیا به طور کامل بر حسب شاخه های جغرافیای انسانی و جغرافیایی

فیزیکی تعریف می شود. جغرافیای انسانی با مطالعه انسان ها، جوامع، فرهنگ ها، اقتصاد

و تعاملات با محیط بوسیله بررسی روابط با فضا و مکان است. جغرافیای فیزیکی با

مطالعه فرایندها و الگوهای محیط طبیعی مانند جو، هیدروسفر، بیوسفر و ژئوسفر سر و کار دارد.

چهار سنت تاریخی در پژوهش جغرافیایی به شرح زیر می باشند: تحلیل های فضایی

طبیی و پدیده های انسانی، مطالعات محیطی مکان ها و مناطق، مطالعات

روابط انسان-زمین و علوم زمین. جغرافیا را علم جهان و پلی بین انسان و علوم فیزیکی می نامند.

برنامه ریزی روستایی

رشته دانشگاهی برنامه ریزی و توسعه روستایی فرصتی را برای مطالعه بهتر فراهم می آورد، پژوهش و توسعه حرفه ای در برنامه ریزی روستایی و جریان های پیشرفتی اتفاق می افتد. هدف از این رشته کسب اطمینان از این مطلب است که دانش جویان از دانش و مهارت برای اجرای پژوهش میان رشته ای و ظرفیت  حرفه ای فرایند هدایت تغییر در برنامه ریزی و فضای توسعه استفاده کرده اند یا خیر. این رشته گرایش هایی دارد که برای نمونه می توان به گرایش های توسعه اقتصاد روستایی، برنامه ریزی کالبدی-فضایی، مدیریت توسعه پایدار اشاره کرد.

جهت سفارش ترجمه در خدمتیم

لینک به بیرون

1

2

3

4

5

 

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد