خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون تخصصی رشته رفتار حرکتی

ترجمه متون تخصصی رشته رفتار حرکتی رشته بسیار مهمی در حوزه ورزش است.

اکنون قصد داریم کمی راجع به این رشته و گرایش آن صحبت کنیم.

رفتار حرکتی

رفتار حرکتی به فرایندی گفته می شود که انسان ها و حیوانات از مغز/شناخت خود برای فعال سازی

و هماهنگی ماهیچه ها و اعضای بدن خود برای عملکرد مهارت حرکتی استفاده می کنند.

اصولا، این ادغام اطلاعات حسی است، که درباره دنیا و وضعیت فعلی بودن بوده و مجموعه مناسبی از نیروهای

ماهیچه ای و فعال سازی مفصلی را برای تولید برخی از حرکات یا اقدامات مطلوب تعیین می کند.

این فرایند نیازمند تعامل هماهنگ بین سیستم عصبی مرکزی و سیستم اسکلتی ماهیچه ای است

و از اینرو مسئله ای است که به پردازش اطلاعات، هماهنگی، مکانیک، فیزیک و شناخت مربوط می شود.

کنترل موفقیت آمیز حرکت برای تعامل با دنیا ضروری است، نه تنها تعیین کننده قابلیت های عملی بوده،

بلکه توازن و پایداری بدن را نیز تنظیم می کند.

سازماندهی و تولید حرکت یک مسئله پیچیده است، بنابراین مطالعه رفتار حرکتی از دامنه وسیعی از رشته ها

شامل روانشناسی، علم شناختی، بیومکانیک و عصب شناسی استفاده می کند.

در حالیکه مطالعه جدید رفتار حرکتی یک رشته ترکیبی است، سوالات پژوهشی

از گذشته بسته به اینکه آیا تمرکز بر ویژگی های فیزیکی یا بیولوژیکی، سازماندهی یا قوانین ساختاری بوده است

به عنوان روانشناختی یا فیزیولوژیکی تعریف شده اند. حیطه مطالعه مرتباط با رفتار حرکتی

هماهنگی حرکتی، یادگیری حرکتی، پردازش سیگنال و تئوری کنترل حسی می باشند.

از گرایش های این رشته می توان از گرایش های رشد حرکتی، یادگیری و کنترل حرکتی، آموزش و تربیت بدنی

یاد کرد.

سفارش ترجمه متون تخصصی رشته رفتار حرکتی در این اتحادیه به

راحتی قابل انجام است. تنها لازم است که به صفحه ثبت سفارش

ترجمه رفته و از آن قسمت سفارش خود را برای ما ارسال کنید.

سایت های خوب

 

 

 

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد