مترجم سرا

سفارش ترجمه (09916401372)

ترجمه متون تخصصی رشته طبیعت گردی

ترجمه متون تخصصی رشته طبیعت گردی بحث شیرینی هست که امروز می خوایم راجع بهش

با شما عزیزان به بحث و گفتگو بپردازیم. طبق روال همیشه کمی از این رشته

براتون توضیح می دهم تا ببینیم دنیا دست کی هستش.

طبیعت گردی (اکوتوریسم)

اکوتوریسم شکلی از گردشگری است که شامل بازدید از مناطق طبیعی شکننده،

بکر و نسبتا دست نخورده است که با هدف تاثیر پایین و اغلب جایگزین کوچک مقیاس

برای گردشگری توده ای تجاری استاندارد است. این بدان معناست که سفر مسئول

به نواحی طبیعی حافظ محیط و بهبود وضع معیشت مردم محلی است. هدف آن ممکن

است آموزش به مسافرین، برای فراهم سازی سرمایه برای حفظ زیست بود، جهت  سود بردن

مستقیم از توسعه اقتصادی و تقویت سیاسی جوامع محلی یا تقویت فرهنگ های متفاوت برای

حقوق بشر است. از سال 1980 تا کنون، اکوتوریسم به عنوان تلاش ضروری توسط محیط گرایان

مورد نظر قرار گرفته است که تا نسل های آینده مقاصد دست نخورده توسط انسان را تجربه کنند.

چندین برنامه دانشگاهی از این توصیف به عنوان تعریف اکوتوریسم کاری استفاده می کنند.

به طور کلی، اکوتوریسم در تعامل با مولفه های بیوتیک محیط های طبیعی سر و کار دارد.

اکوتوریسم بر ثبات سفر، رشد شخصی و محیطی تمرکز دارد. اکوتوریسم به طور معمول سفر

به مقاصدی که فلورا، فانا و میراث فرهنگی جاذبه های اصلی هستند. اکوتوریسم برای پیشنهاد

به توریست ها بینشی نسبت به تاثیر انسان ها بر محیط و رشد درک بیشتر از محل های اسکان

طبیعی مسئول برنامه های اکوتوریسم یکپارچگی فرهنگی افراد محلی را در بر می گیرد. بنابراین،

به علاوه ارزیابی محیطی و عوامل فرهنگی، بخش جدا نشدنی اکوتوریسم ارتقا بازیافت،

کارآمدی انرژی، محافظت از آب و خلق فرصت های اقتصادی برای جوامع محلی است.

برای این اهداف، اکوتوریسم اغلب برای مدافعان محیطی و مسئولیت اجتماعی است.

سفارش ترجمه

مقاله انگلیسی طبیعت گردی

 

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد