خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون تخصصی رشته فلسفه

ترجمه متون تخصصی رشته فلسفه مبحثی است که امروز قصد پرداختن به اون رو داریم.

رشته فلسفه

فلسفه به مطالعه مسائل کلی و بنیادین مربوط به مسائلی چون وججود، دانش، ارزش ها، عقل، ذهن و زبان می پردازد.

این اصطلاح توسط فیثاغورث اختراع شده است.

روش های فلسفی پرسش سوال، بحث مهم، مباحثه منطقی و ارائه نظام مند را شامل می شود.

سوالات فلسفی کلاسیک عبارتند از: ممکن است که هر چیزی را بدانیم و آن را اثبات کنیم؟

واقعی ترین چیز چیست؟

فیلسوف ها همچنین سوالات عملی و ملموس تری را مانند زیر مطرح می کنند.

آیا بهترین راه برای زندگی کردن وجود دارد؟ خوب است که عادل باشیم یا ظالم؟

آیا انسان های اراده آزادی دارند؟

از لحاظ تاریخی، فلسفه هر بدنه علمی را در بر می گیرد.

از زمان یونان باستان، فیلسوف ارسطو از قرن 19 م، فلسفه طبیعی نجوم، دارو و فیزیکی را در بر گرفتند.

به عنوان نمونه فلسفه طبیعی قوانین ریاضیاتی بعدها تبدیل به کتاب فیزیک شدند.

در قرن 19 م، رشد مسائل جهانی پژوهش فلسفه علمی و حرفه ای سازی و خاص است.

در عصر مدرن، برخی از بررسی ها که به صورت سنتی بخشی از فلسفه بودند تبدیل به رشته های آکادمیک مجزا

شامل فلسفه، علوم اجتماعی، زبان شناسی و اقتصاد شدند.

دیگر بررسی ها شدیدا به هنر، علم، سیاست یا دیگر پیگیری ها باقی مانده بخشی از فلسفه هستند.

برای نمونه، آیا زیبایی عینی است یا ذهنی؟

آیا چندین روش علمی وجود دارد یا تنها یکی موجود است؟

آیا مدینه فاضله یک رویا خوش بینانه است یا یک رویای خیالی؟

رشته های زیر مجموعه فلسفه علمی متافیزیک را در بر می گیرند.

سفارش ترجمه

عزیزام برای سفارش ترجمه می توانند به صفحه ثبت سفارش ترجمه مراجعه کرده

و از انجا سفارش خود را به دست ما برسانند. در خدمتیم

منابع

1

2

3

4

5

6

7

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد