خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون تخصصی رشته مطالعات جوانان

ترجمه متون تخصصی رشته مطالعات جوانان موضوع بحث امروزمون هست.

خب عزیزان دل امیدوارم که حالتون خوب باشه و کارتون به دوا دکتر نیفته.

امروز می خوام کمی راجع به رشته مطالعات جوانان بحث کنم.

سپس راجع به ترجمه در این رشته باهم صحبت کنیم. و بگم چطور می تونید

در این اتحادیه سفارش ترجمه خودتون رو برای ما ارسال کنید.

پس با همراه باشید تا کمی راجع به این رشته آشنا بشیم.

رشته مطالعات جوانان

مطالعات جوانان یک رشته دانشگاهی میان رشته ای است که به مطالعه توسعه، تاریخ، فرهنگ،

روانشناسی و سیاست جوانان اختصاص یافته است.

مطالعات حوزه ای نه تنها فرهنگ های خاص افراد جوان، بلکه همچنین روابط، نقش ها و مسئولیت های آنان

در جوامع بزرگتری که در آن قرار دارند را در بر می گیرند. این حوزه پژوهشگران آموزشی،

ادبیات، تاریخ، سیاست، مذهب، جامعه شناسی و بسیاری از دیگر رشته های انسانی و علوم اجتماعی

را در بر می گیرند.

مطالعات جوانان تشویق به درک تجربیاتی می پردازد که به صورت قابل در میان جوانان و پدیده عمومی و تغییر اجتماعی

ظاهر شده اند. عمده جوانان 15 تا 24 سال از سال 2008 در کشورهای توسعه یافته زندگی کرده اند.

تعریف جوان در هر بافت فرهنگی متفاوت است. تجربه اجتماعی و سازماندهی زمان و فضا

زمینه های مهمی در مطالعات جوانان هستند. پژوهشگران

بررسی می کنند که لیبراسیم جدید و جهانی سازی چگونه بر روش تجربه زندگی توسط جوانان شامل

مقایسه با نسل های قبل را در بر می گیرند.

سفارش ترجمه مقاله مطالعات جوانان

برای سفارش ترجه مقاله مطالعات جوانان لازم نیست کارهای زیاد سخت و دشواری انجام دهید.

بلکه باید تنها به صفحه ثبت سفارش ترجمه در سایت مراجعه کرده

و از آن طریق سفارش ترجمه خود را برای ما ارسال کنید.

توجه داشته باشید که پس از ارسال سفارش خود ما را مطلع سازید.

منابع موجود

1

2

3

4

5

6

7

8

9

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد