خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون ترویج و آموزش کشاورزی پایدار دارای ویژگی های خاصی هستند.

ترجمه متون ترویج و آموزش کشاورزی پایدار را باید به مترجم خبره در این زمینه بسپاریم.

متون این رشته دارای اصطلاحات و لغاتی هستند که فقط یک مترجم خبره از پس ترجمه آنها بر می آید.

این رشته دارای گرایش هایی چون ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی، آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست، زیست بوم انسانی کشاورزی و نوآوری و کارآفرینی کشاورزی می باشد.

در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر راجع به این رشته با هم بحث داشته باشیم.

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقه‌مندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.

ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل‌گیری نظرات تعریف شده‌است. کارشناسان آن را نوعی مداخله‌گری ارتباطی حرفه‌ای می‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می‌شود.

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد