خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

ترجمه متون توسعه اقتصادی و برنامه ریزی توسط ما انجام می شود.

اگر نیاز به ترجمه متون توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با ما در ارتباط باشید.

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

معرفی رشته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی :

یکی از اهداف عمده مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیل به استقلال اقتصادی

و ایجاد شرایط رشد و توسعه برنامه ریزی شده و درون زای اقتصادی است. و رشته

کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی بدین منظور تدوین شده است.

رشته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی همانطور که از نامش پیداست

به مطالعه و بررسی تجارب کشورهای پیشرفته در مسیر توسعه یافتگی، بررسی علل توسعه

نیافتگی کشور‌های در حال توسعه، ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشرفت کشورهای

در حال توسعه در مسیر توسعه یافتگی می پردازد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی

به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل

کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای

رشته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، معرفی سایر رشته های ارشد

و دکتری علوم اقتصادی(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی

و بازارکار رشته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزیارایه می شود.

فرصت های شغلی و بازارکار کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مشاغل زیر به طور مستقیم با رشته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد : 

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد