خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون توسعه روستایی دارای ویژگی های خاصی است.

ترجمه متون توسعه روستایی را باید مترجم خبره در این زمینه انجام دهد.

این متون دارای ویژگی های خاصی هستند یعنی دارای لغات و اصطلاحاتی هستند که هر مترجمی نمی تواند آنها را ترجمه کند یعنی یک مترجم متون عمومی نمی تواند متون این رشته را ترجمه کند.

در ادامه همراه ما باشید تا کمی بیشتر راجع به این رشته با شما بحث و گفت و گو کنیم.

توسعه روستایی

ترجمه متن

منظور از توسعه روستایی (انگلیسی: Rural development) عموماً فرایند ارتقای کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی مردمیست که در نواحی نسبتاً منزوی و با تراکم جمعیت کم زندگی می‌کنند. به طور سنتی توسعه روستایی بر بهره‌گیری از منابع طبیعی سرزمینی نظیر کشاورزی و جنگلداری متمرکز بوده است. به هر روی، تغییرات در شبکه‌های تولیدی جهانی و شهری شدن فزاینده خصوصیات نواحی روستایی را تغییر داده است. افزاش گردشگری، تولیدهای خاص، و تفریحات جایگزین استخراج منابع و کشاورزی به عنوان محرک‌های اصلی اقتصادی شده‌اند.

بانک جهانی، توسعه روستایی را چنین تعریف می‌کند. توسعه روستایی، راهبردی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان فقیر تدوین شده است.[۱]

هدف از مدیریت توسعه و عمران روستایی، تنظیم و اجرای برنامه‌هایی است که شرایط زندگی ساکنان مناطق روستایی را بهبود بخشد؛ به طوری که با اکتشاف، شناسایی، سازماندهی و بسیج منابع مذکور، حداکثر استفاده از قابلیت‌های موجود در روستا به عمل آید.[۲]. بنابراین، توسعه و عمران روستا باید مشتمل بر مجموعه‌ای از اقدامات بنیادی برای اصلاح اوضاع اقتصادی[۳]، فرهنگی[۴] و سیاسی[۵] در جامعه روستایی باشد و آن را به گونه‌ای متحول سازد که همه استعدادهای بالقوه موجود در روستا را بالفعل نماید و یک سیستم اجتماعی عادلانه را پایه‌ریزی کند[۶].

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد