خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون جغرافیای سیاسی یکی از خدمات اصلی ما محسوب می شود.

ترجمه متون جغرافیای سیاسی را با بهترین کیفیت برای شما انجام می دهیم.

این رشته یکی از رشته های نظامی در دانشگاه های ایران محسوب می شود.

برای درس خواندن در این رشته باید به نظامی گری علاقه داشته باشید

و سختی های این رشته را به جان بخرید.

برای قبول شدن در این رشته و تحصیل در آن باید در کنکور کارشناسی ارشد

سازمان سنجش شرکت کنید و در آزمون قبول شوید تا مجوز ورود به دانشگاه را پیدا کنید.

در ادامه همراه ما باشید تا کمی بیشتر درباره این رشته با هم بحث کنیم

جغرافیای سیاسی

جغرافیای سیاسی شاخه‌ای از علم جغرافیا است که تأثیرپذیری

و تأثیرگذاری سیاست و قدرت در محیط جغرافیایی و به بیان دیگر،

تأثیر تصمیمات سیاسی بر محیط جغرافیایی را مورد کاوش و بررسی

قرار می‌دهد. نقش ویژه جغرافیای سیاسی، سازماندهی سیاسی فضا

(هماهنگی قسمت‌های مختلف) در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای است؛

و امروزه در ایران این رشته به نام مطالعات منطقه‌ای شناخته می‌شود.

ژئوپلیتیک که به‌طور سنتی بر اساس اطلاعات، دیدگاه‌ها و تکنیک‌های

جغرافیایی به مسائل سیاست خارجی کشورها می‌پردازد، یک نوع جغرافیای

سیاسی کاربردی قلمداد می‌شود.

جغرافیای سیاسی پدیده‌های سیاسی را در فضای درونی یک کشور مورد

بحث قرار می‌دهد که به‌طور سنتی شامل مفاهیمی مانند مرز، ملت، حکومت و سرزمین است.

نظر به اینکه

نظر به این که یک کشور در بطن مطالعات جغرافیای سیاسی جای دارد

از پیوند سه عامل ملت، حکومت و سرزمین، کشور تشکیل می‌شود؛ بنابراین

همه موضوعات مرتبط با این مفاهیم، مانند ریشه‌یابی مسائل قومی، جریانات

مهاجرت، تحلیل قدرت سیاسی نواحی شهری، تحلیل فضایی قدرت سیاسی

در سطح کشور، تقسیمات کشوری و رقابت‌های مکانی، دولت محلی، تمرکز

و عدم تمرکز قدرت سیاسی جغرافیای انتخابات، از جمله مسائل مرتبط با کشور

هستند که امروزه در جغرافیای سیاسی مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرند.

از طرف دیگر، در حوزه مسائل جهانی نیز که قلمرو مطالعات ژئوپلیتیک است،

به‌طور سنتی دربارهٔ مناسبات قدرت در سطح جهان و راه‌های دست‌یابی به قدرت جهانی

و افزایش آن بحث و بررسی می‌شود. در حال حاضر تحولاتی که در سیاست جهان

روی داده‌است تنوع بیشتری به مباحث ژئوپلیتیک بخشیده و این شاخه از جغرافیای

سیاسی مفاهیم تازه و متنوعی را مورد بحث قرار می‌دهد.

بررسی این مفاهیم در بستر زمان و مکان کمک شایان توجهی به

روند اداره امور و کشور داری بهتر می‌کند.

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد