خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون جغرافیا و برنامه ریزی شهری جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند.

ترجمه متون جغرافیا و برنامه ریزی شهری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد

یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد.

سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها خواهد شد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه می باشد.

در ادامه می خواهیم بیشتر درباره این رشته بحث کنیم اگر مایلید با ما همراه باشید

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تواناییهای مورد نیازبرای این رشته: علاوه بر هندسه و ریاضی دانشجوی این رشته بخصوص دانشجوی جغرافیای انسانی باید به علوم اجتماعی علاقمند بوده و درک خوبی از مسائل اجتماعی داشته باشد تا بتواند مسائل اجتماعی و جمعیتی شهر را بررسی کرده و راه حلهای مناسبی برای مشکلات موجود ارائه بدهد .چون این رشته مستلزم سفرهای علمی ، تحقیقات در خارج از محیط دانشگاه ،محیط های شهری ،روستایی،ادارات،وسازمانهاست ،لذا نیازمند فعالیت و تحرک بیشتری نسبت به سایر رشته های علوم انسانی است.همچنین اگر فردی به مسائل شهری علاقه دارد برای مثال میخواهد مشکل ترافیک و یا آلودگی شهر حل شود و یا مدرسه و بیمارستان در سطح شهر به گونه ای توزیع گردد که این مراکز خدماتی در دسترس همه مردم باشد ،خوب است که وارد این رشته شده تا با تلاش بسیار در راستای حل این نابسامانی ها قدم بردارد.

گرایشهای مقطع کارشناسی: جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، جغرافیاوبرنامه ریزی شهری، جفرافیای سیاسی-نظامی، کارتوگرافی(باتوجه به کاربردی بودن این شاخه تنها در مقطع کارشناسی ارائه میگردد).

گرایشهای مختلف این رشته در مقطع کارشناسی ارشد: جغرافیاو برنامه ریزی روستایی،جغرافیاوبرنامه ریزی شهری-ناحیه ای،اقلیم شناسی،هیدرولوژی،ژئومورفولوژی،برنامه ریزی توریسم،جغرافیای سیاسی -نظامی .(رشته های مشابه و نزدیک به این رشته:زمین شناسی،علوم سیاسی،جامعه شناسی وعلوم اجتماعی).

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد