خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار علمی ایران و جهان

ترجمه متون حقوق بین الملل جزء ترجمه های خاص محسوب می شود.

ترجمه متون حقوق بین الملل دارای لغات و اصطلاحات خاص است.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بدهیم که درا ین زمینه سر رشته داشته باشد یا آن را به خوبی بشناسد و اطلاعات وسیعی در این حوزه داشته باشد.

ترجمه این متون را نباید به مترجم متن های عمومی بسپاریم.

زیرا این مترجم های به علت عدم آگاهی از چم و خم این رشته ترجمه را به احتمال زیاد خراب خواهند نمود.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه است.

در ادامه قصد داریم بیشتر درباره این رشته بحث کنیم اگر مایلید همراه ما باشید.

حقوق بین الملل

حقوق بین‌الملل مجموعه قواعدی است که به‌طور کلی در رابطه بین دولت‌ها و بین ملت‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرند.[۱][۲] این یک چارچوب برای انجام روابط بین‌المللی با ثبات و سازمان یافته‌است.[۳] حقوق بین‌الملل از نظام‌های قانونی دولتی متفاوت است، زیرا در درجه اول برای کشورها و نه برای شهروندان خصوصی قابل اجرا است. قوانین ملی ممکن است در زمانی که معاهدات صلاحیت ملی را به دادگاه‌های بین‌المللی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه بین‌المللی واگذار نماید، قانون تبدیل به قانون بین‌المللی می‌شود. پیمان‌هایی مانند کنوانسیون ژنو ممکن است به قوانین ملی احترام بگذارند تا به بخش‌های مربوطه برسند.
بسیاری از قوانین بین‌المللی حکومت مبتنی بر رضایت است.[۴] این بدان معنی است که یک عضو دولتی موظف به رعایت این نوع قوانین بین‌المللی نیست، مگر اینکه به صراحت با یک دوره خاص موافقت کند. این مسئله حاکمیت دولتی است. با این وجود، جنبه‌های دیگر حقوق بین‌الملل بر اساس رضایت نیستند، اما همچنان در مورد بازیگران دولتی و غیردولتی مانند قوانین بین‌المللی عرفی و هنجارهای قانونی (قواعد آمره) واجب است.

حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده‌است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد