خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون رادیو دارای ویژگی های خاص خود است.

ترجمه متون رادیو را باید به مترجم خبره در این زمینه سپرد.

این گونه متون دارای ویژگی های خاصی هستند که باید در زمان ترجمه به آنها توجه کرد.

این رشته دارای زیرشاخه هایی همچون نویسندگی، سردبیری و تهیه کنندگی است.

در ادامه ما را دنبال کنید تا بیشتر راجع به این رشته با هم آشنا شویم.

رشته رادیو

ترجمه متون رادیو بسیار تخصصی است. رادیو به سیستم یا دستگاهی گفته می‌شود که صدا، پیام، و یا در حالت کلی، یک سیگنال‌ را به وسیله امواج رادیویی منتقل می‌کند. ارتباط رادیویی، ارسال سیگنال‌ها با استفاده از مدولاسیون امواج الکترومغناطیسی و در فرکانس‌های رادیویی است. امواج الکترومغناطیسی می توانند از هوا و خلأ بگذرند. اطلاعات (صدا، تصویر، پیام) با استفاده از روش‌های معین و با تغییر بعضی از مشخصه‌های امواج منتشر شده مانند دامنه، فرکانس، فاز یا پهنای پالس منتقل می‌شوند. امواج الکترومغناطیسی یا به‌طور مستقیم و یا از راه بازتاب یا پراش، از محیط (هوا، خلأ) عبور می‌کنند. شدت امواج الکترومغناطیسی، با افزایش فاصله از منبع انتشار، کم می شود، و در بعضی موارد هم انرژی آنها توسط محیط انتشار جذب می‌شود (مانند جذب امواج مایکروویو توسط قطرات باران). پارازیت (تداخل) عموماً موج منتشر شده را دچار تغییر می‌کند، این تداخل الکترومغناطیسی از سوی منابع طبیعی (مانند رعد و برق) و یا منابع مصنوعی (مثل دیگر فرستنده‌ها و انتشار دهنده‌های ناگهانی) ناشی می‌شود. همچنین در گیرنده، نویز تولید می‌شود (نویز را نباید با پارازیت یکی دانست). اگر توان نویز و یا تداخل به اندازه کافی زیاد باشد، سیگنال مورد نظر دیگر قابل تشخیص و آشکارسازی نیست. این موضوع اساساً باعث محدود شدن گسترۀ ارتباطات رادیویی می‌شود.

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد