خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون رشته توسعه محلی

ترجمه متون رشته توسعه محلی در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

توسعه محلی چیست؟

توسعه محلی یک تئوری جوان در علوم اجتماعی است که مبتنی بر شناسایی و استفاده از منابع

و پتانسیل های داخلی یک جامعه، محله، شهر، شهرستان یا معادل آن است.

رویکرد توسعه محلی پتانسیل های داخلی مناطق را در نظر می گیرد.

عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بر فرایندهای توسعه محلی تاثیر می گذارند.

در میان عوامل غیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، سازمانی و حوزه های جغرافیایی

می توانند در فرایند توسعه اقتصادی گول زننده باشند.

تعریف

در این چشم انداز، توسعه اقتصادی محلی می تواند به عنوان فرایند تغییر شکل اقتصاد و جامعه محلی

گرایش دار به سمت فراتر رفتن از دشواری ها و چالش های موجود تعریف شود.

آن به دنبال بهبود شرایط زندگی جمعیت محلی بوسیله اقدامات بین عوامل محلی، اجتماعی، عمومی و خصوصی،

به سمت استفاده موثر و ثابت از منابع داخلی موجود است.

در این رویکرد، اهمیت سرمایه اجتماعی و پیوندهای همکاری با عوامل خارجی برای به دست آوردن

منابع انسانی، پولی و فنی منجر به راهبرد توسعه ای محلی می شوند.

مثال ها

موسسات بین المللی زیادی وجود دارند که خود را وقف بهبود شرایط زندگی فضاهای محلی بوسیله رویکرد

توسعه کرده اند.

در میان برخی از مولفین تاثیرگذار  در این حوزه می توان از منفرد مکس نیف نام برد.

او کتاب های اقتصاد پا برهنه و توسعه انسان مقیاسی را نوشته است.

گرایش های این رشته

این رشته دارای گرایش های شهری و روستایی است.

سفارش ترجمه توسعه محلی

برای سفارش ترجمه متون تخصصی رشته توسعه محلی کافیست به

صفحه ثبت سفارش ترجمه در سایت مراجعه کنید.

برای آگاهی از قیمت ها می توانید به صفحه فهرست قیمت ها مراجعه کنید

در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما عزیزان هستیم.

لینک

1

2

 

 

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد