خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون رشته جامعه شناسی ورزشی

ترجمه متون رشته جامعه شناسی ورزشی در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

عزیزانی که در این رشته تحصیل می کنند و نیازمند ترجمه هستند ما در خدمتیم.

اجازه دهید کمی راجع به این رشته بدانیم.

جامعه شناسی ورزشی

جامعه شناسی ورزشی یک رشته زیر مجموعه جامعه شناسی است که بر ورزش به عنوان

یک پدیده اجتماعی تمرکز می کند.

این رشته یک حوزه مطالعاتی است که دغدغه مند ساختارها، الگوها و سازمان ها یا گروه های اجتماعی-فرهنگی

مختلف است که با ورزش در ارتباط هستند.

چشم اندازهای زیادی وجود دارند که می توان ورزش را از طریق آنها مشاهده کرد.

از اینرو، اغلب بخش های دودویی مانند حرفه ای در مقابل آماتور، توده در مقابل سطح بالا،

فعلا در مقابل منفعل، زنان در برابر مردان، ورزش در مقابل بازی (به عنوان مخالف با فعالیت سازمان یافته و مدیریت شده)

مورد تاکید قرار می گیرند.

متعاقب با ورزش های الگوهای فمینیست یا دیگر الگوهای بازتابی و سنت شکن گاهی اوقات

به عنوان فعالیت های رقابتی مورد مطالعه قرار می گیرند؛ به عبارتی به عنوان فعالیت هایی در مرکزیت

علایق افراد و گروه های مختلف (پیوند ورزش و جنسیت، رسانه جمعی یا سیاست های وضعیتی) مطالعه شده اند.

در بیشتر جوامع پیش مدرن، نقش جنسیت برای زنان و مردان در ورزش در سن جوانی تقویت شده است.

جامعه شناسی که ورزش های پیرامونی ایده که ورزش برای زنان خیلی سنگین است تقویت شده اند

و تشویق شده اند که بازی های غیررقابتی را تشویق کنند که زنان بتوانند در آنها رقابت کنند.

سفارش ترجمه متون جامعه شناسی ورزشی

عزیزانی که نیازمند ترجمه متون جامعه شناسی ورزشی هستند می توانند

به آسانی سفارش ترجمه خود را برای ما ارسال کنند.

برای سفارش ترجمه تنها کافیست که به صفحه ثبت سفارش ترجمه رفته

و آن را برای ما ارسال نمایید.

برای بررسی قیمت ها نیز می توانید به صفحه آن مراجعه نمایید.

لینک

1

2

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد