خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

ترجمه متون زیست شناسی جانوری توسط ما انجام می شود.

ترجمه متون زیست شناسی جانوری جزء ترجمه های خاص محسوب می شود.

برای ترجمه این متون باید به یک مترجم خبره در این حوزه مراجعه کنیم.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

ترجمه این متون را نباید به یک مترجم متن های عمومی بسپاریم چرا که ترجمه خوبی ارائه نخواهد شد.

این رشته دارای گرایش هایی چون فیزیولوژی، بیوسیستماتیک، سلولی و تکوینی است.

در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر درباره این رشته بحث کنیم.

زیست شناسی جانوری

رشته زيست شناسي يکي از رشته اي مهمي است که بين بسياري از علوم رابطه ايجاد مي کند. پايه و اساس اين رشته را موجود زنده تشکيل مي دهد.
اگر چه دانش زيست شناسي قدمتي فراوان دارد و رده هاي آن را تا پيش از ميلاد و زمان ارسطو مي توان يافت، اما تحولات و پيشرفتهاي گذشته بويژه در طراحي و ساخت ابزارها و دستگاهها موجب پيدايش زمينه هاي تخصصي تر شدن اين رشته و تقسيم آن به گرايش رشته هاي گوناگون گرديده است.
از جمله گرايشهاي جذاب، گرايش علوم جانوري است که هدف آن شناسايي سلول زنده و ساختار آن در جانوران مي باشد. پيشرفتهاي اخير بشر در حوضه فن آوري مدرن به کمک رشته زيست شناسي در گرايشهاي مختلف آن از جمله علوم جانوري منجر به پيدايش نتايج اساسي گرديده که زندگي انسان را در حوضه هاي مربوط دستخوش تحول نموده است.
رشته زيست شناسي يکي از رشته هاي اساسي براي ورود به رشته پزشکي مي باشد. دانش جويان مي توانند در اين زمينه موفق شوند که اطلاعات خوبي در زمينه شيمي، فيزيک، ژنتيک داشته باشند. اين افراد بايد قدرت تصميم گيري و درک روابط اجزاء و سلولها را به خوبي يادگرفته باشد.
جانورشناسي بخصوص جانورشناسي کشاورزي يکي از معزلات مهم بخش کشاورزي مي باشد، از آنجايي

که در دانشگاههاي ما اين موضع کمتر مورد توجه بوده اغلب کارشناس هاي فارغ التحصيل از دانشگاهها کمتر در مورد اين زمينه بارعملي را دارا مي باشند. اين بخش با عوامل خسارات زا که بيشتر در مورد کنه هاي گياهي و جوندگان و حلزونهاي گياه خوار است، و بررسي بيولوژي و اکولوژي آفت نسبت به روشهاي مبارزه در مناطق مختلف کشور و طرحهاي تحقيقاتي کوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت را به صورت منطقي و ملي انجام مي دهد.
از آنجايي که زمينه تحقيقاتي و علمي در دوره کارشناسي درباره عوامل ذکر شده محدود است، بيشتر فارغ التحصيلان بعد از دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکترا نسبت به موضوع هاي اعلام شده گرايش پيدا مي کنند و وارد مرحله تحقيق و پژوهش مي شوند. اين خلاء باعث شده که يک مقدار در مورد موضوعات بحث، اين بحث داراي نيروهاي کم انساني و متخصص باشد. اما اهميت اين آفات امروزه به صورت عدم توجه مي تواند بخش عظيمي از دستاورد کشاورزان را مورد هجوم و خطر قرار دهد.
برخي از اهداف مثل بررسي بر روي جوندگان که يکي از اهداف عمومي است ، آن جاذبه را بايد بين محققين داشته باشد، ندارد، ولي زمينه تحقيق در اين زمينه، نياز کشاورزان مي باشد، شايد بتوان گفت که 10 درصد محصولات کشاورزي در سطح جهان امروزه مورد هجوم آفت ها قرار مي گيرد، که در ايران محققين

اين رشته از انگشتان دست کمتر مي باشد.

سفارش ترجمه

لینک خارجی

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد