خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون علوم عملیات ویژه انتظامی جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود.

ترجمه متون علوم عملیات ویژه انتظامی دارای لغات و اصطلاحات خاص خود است.

ترجمه این متون را باید به یک مترجم خبره در این حوزه بدهیم که در این زمینه سر رشته داشته باشد.

اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عادی بسپاریم ترجمه خوبی نخواهیم داشت چرا که این مترجم از چم و خم این رشته آگاهی ندارد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم انتظامی امین دانشجو می پذیرد.

در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر راجع به این رشته بحث کنیم

ترجمه متون علوم عملیات ویژه انتظامی

معادل انگلیسی: Police Special Operation

2– تعریف: عملیات ویژه انتظامی، عبارت است از اقداماتی پیشگیرانه و بازدارنده و مقابله ای در حوزه امنیت داخلی، که توسط عوامل تربیت شده و سازمانی یگان ویژه ، به اجرا گذاشته می شود (1).

متن:

به طور کلی، عملیات ویژه ، اقداماتی است نظامی درمقیاس کوچک که آشکارا و معمولا درزمان جنگ انجام می شوند.تفاوت آن با عملیات پنهان ، درنظامی بودن مجری آن است.عملیات چنگال عقاب (عملیات طبس) برای نجات گروگان های جاسوس آمریکائی و یا حملات کماندئی برای منفجر کردن پل ها، حمله به اردوگاه نگهداری اسرای آمریکائی در ویتنام شمالی مصادیق بارز عملیات ویژه می باشند.

عمليات را امور مربوط به عمل معني کرده اند (2). عمليات يعني عملکرد، کارکرد، طرز کار، کار، فعاليت، عمل، عمليات نظامي. (3). با اين تعابير عمليات تاکيد بر عملکرد دارد. عمليات درحوزه علوم انتظامي برانجام ماموريت هاي فرماندهي انتظامي درهمه ابعاد آن اشاره دارد. بنا براين ، تعبير نظامي ازواژه عمليات، برداشتي يک بعدي از آن است. در سازماندهي اولیه ناجا، اداره کل عمليات در تابعيت معاونت امنيت در جهت طرح ريزي و هدايت عمليات نظامي مورد نياز نيرو، در نظر گرفته شده بود.مقوله عمليات و عمليات انتظامي تحت تاثير واژه عام امنيت قرار گرفته است. امنيت ، به اعتباري محصول عمليات است. يا امنيت انتظامي محصول عمليات انتظامي است. عمليات انتظامي شامل مجموعه فعاليت هائي است که در حوزه فرماندهي انتظامي براي دستيابي به اهداف اين فرماندهي انجام مي گردد.

سفارش ترجمه

لینک خروجی

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد