خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون علوم و مهندسی محیط زیست جزء ترجمه های خاص محسوب می شود.

ترجمه متون علوم و مهندسی محیط زیست را باید به مترجم خبره در این حوزه سپرد.

اگر این کار را انجام ندهیم از ترجمه خوب و قابل قبولی برخوردار نخواهیم بود.

متون این رشته مانند متون عمومی نیست که هر مترجمی بتواند با ترجمه های آزاد خود آنها را ترجمه کند.

بلکه این مترجم باید از علم این رشته برخوردار باشد.

در ادامه ما را دنبال کنید تا بیشتر راجع به این رشته با هم بحث کنیم.

علوم و مهندسی محیط زیست

این رشته دارای گرایش هایی همچون مدیریت و حفاظت تنوع زیستی، ارزیابی و آمایش سرزمین، آلودگی های محیط زیست، می باشد.

علوم مهندسی زیست محیطی، حوزه‌ای چند برنامه‌ای است که نیازمند همراهی اصول فیزیکی، شیمیائی و بیولوژی با تجزیه و تحلیل مهندسی برای محافظت محیط زیست و ترمیم آن است. رشته علوم مهندسی زیست محیطی درسهایی از دپارتمان‌های گوناگون را ترکیب می‌کند تا برنامه‌ای را که پایه‌ای قوی در علوم و مهندسی دارد، ایجاد کند. این رشته محیطی را فراهم می‌کند که در آن دانشجویان می‌توانند ضمن فراگیری فنون مهندسی، علائق خود را در حوزه‌های مختلف علوم نیز دنبال کنند. کارشناسی پیوسته علوم مهندسی زیست محیطی، دوره آموزشی مرکب از تعدادی دروس نظری، کاربردی و آزمایشگاهی و برنامه تحقیقاتی در زمینه مهندسی محیط زیست جهت افزایش اطلاعات کارشناسانی نظیر کارشناسان مهندسی عمران، مهندسی آب، مهندسی شیمی، مهندسی محیط زیست، مهندسی مکانیک و مهندسی بهداشت محیط و نیز ایجاد زمینه کافی جهت درک و توسعه و کاربرد تکنیک های موجود در این رشته است. با وجودی که گرایش مهندسی محیط زیست در رشته مهندسی عمران وجود دارد، برنامه علوم مهندسی پایه‌ای وسیعتر از آنچه در مهندسی عمران وجود دارد، ایجاد می‌کند. این گرایش دانشجویان را برای کار یا تحصیل در دوره‌های کارشناسی‌ارشد در شاخه‌های مرتبط با محیط زیست آماده می‌کند.

سفارش ترجمه

لینک


موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد