خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون علوم و مهندسی مرتع توسط ما انجام می شود.

ترجمه متون علوم و مهندسی مرتع دارای ویژگی های خاصی است.

این متون از لغات و اصطلاحاتی برخوردارند که تنها مترجمین خبره می توانند از پس ترجمه آنها بر آیند.

مثلا نباید ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی سپرد چرا که ترجمه خوبی از آب در نخواهد آمد.

این رشته دارای گرایش هایی چون مدیریت مرتع، اصلاح و احیای مرتع، گیاهان دارویی و صنعتی می باشد.

در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر راجع به این رشته بحث کنیم.

علوم و مهندسی مرتع

به كليه اراضي طبيعي كه داراي پوشش گياهي خودرو بوده و بتواند علوفه مورد نياز دام‌ها را در فصل چرا تأمين نمايند مرتع گفته مي‌شود. مراتع در تأمين نيازهاي علوفه‌اي دام‌ها، تغذيه سفره‌هاي آب زيرزميني، بهر‌ه‌برداري از محصولات فرعي مرتعي، تصفيه و تلطيف هوا، جلوگيري از فرسايش خاك و بروز سيل، تأمين نيازهاي حيات وحش و  جنبه‌هاي تفرجگاهي اهميت دارند.

كشور ما با برخورداري از 90 ميليون هكتار عرصه‌هاي مرتعي، يكي از 8 كشور داراي غني‌ترين فلور گياهي در جهان است. بنابراين حفاظت، احياء، اصلاح و بهره‌برداري بهينه از مراتع در قالب مديريتي صحيح و كارآمد و در راستاي توسعه پايدار ضرورت دارد كه تنها از طريق علم و هنر مرتعداري (Range Management) ميسر است.

مراتع خود در بستر حوزه‌هاي آبخيز واقع شده‌اند و حوزه آبخيز (Watershed) به محدوده‌اي طبيعي كه داراي يك زهكش اصلي باشد و در مواقع بارندگي آب تمام آبراهه‌ها به درون اين زهكش (رودخانه يا مسيل) وارد شده و در نهايت از نقطه مشخصي تحت عنوان خروجي حوزه تخليه مي‌گردد، اطلاق مي‌گردد.

دانشجویان این رشته به توانمندیهای متعددی دست خواهند یافت. به عنوان مثال، این که حد چرای دام در یک مرتع کجاست و تعامل این موضوع با عرصه كشاورزی در این مرتع باید چگونه باشد؟ و یا چگونه می توان از عوارض و آسیب سیلاب و خشكسالی، جلوگیری كرد، اداره مراتع و آبخیزهای کشور و بهره برداری صحیح از منابع تولید علوفه برای تولیدات دامی بیشتر و جلوگیری از فرسایش در حوزه های آبخیز اعم از بادی، آبی و سیلابی که سبب هدر رفتن خاک و پر شدن مخازن سدها و پیشروی شنهای روان می شود، تقویت پوشش گیاهی، اصلاح آبراهه‌ها و جلوگیری از فرسایش خاك از دیگر توانمندی های دانش آموختگان این رشته است.

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد