خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار علمی ایران و جهان

ترجمه متون فقه و حقوق اقتصادی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود.

ترجمه متون فقه و حقوق اقتصادی دارای لغات و اصطلاحات خاص است.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که از این زمینه سر رشته داشته باشد.

اگر ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم که در این زمینه آگاهی ندارد ترجمه را خراب خواهد کرد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه است.

در ادامه قصد داریم بیشتر درباره این رشته بحث کنیم اگر مایلید با ما همراه باشید.

فقه و حقوق اقتصادی

دکتر علی باقرزاده، استاد گروه اقتصاد واحد خوی معتقد است که کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی لازمه کار قضاوت، وکلا و مشاوران حقوقی است که تمایل دارند در دادگاه های تخصصی مالی و اقتصادی، پرونده های فساد مالی و سایر مسائل مالی حقوقی نقش آفرینی کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا در واحد خوی،به مناسبت تاسیس کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد با آقای دکتر باقرزاده مدیر گروه رشته های اقتصاد و حقوق اقتصادی مصاحبه ای انجام داده ایم که ماحصل این گفتگو تقدیم حضور مخاطبان عزیز می شود 

جایگاه فعلی اقتصاد جهانی و تاثیر آن در مسائل منطقه ای و ملی و توجه ای که به رویکردهای راه گشای اقتصاد اسلامی و مبانی فقهی آن در سطح صاحبنظران علمی که به طور موثر و جدی مطرح است، ضرورت گشودن افقهای جدید و فرصتهای عرضه و رشد نهادینه موضوعاتی از این دست را در پیش روی هر صاحب نظر با تاملی قرار می دهد. به هر حال حقوق اقتصادی و تحلیل اقتصادی حقوق دو جلوه بارز از تعامل رشته حقوق و

بنده به نظرم می رسد که سه هدف مهم در راه اندازی این رشته در نظام دانشگاهی ما وجود دارد که این سه هدف عبارتند از: 

الف- آشنایی قضات، وکلا، مشاوران حقوقی نسبت به نهادهای مالی و اقتصادی 

ب- شفاف سازی روابط حقوقی میان نهادهای حاکمیتی اعم از بانکها، سازمان بورس و سازمانهای اقتصادی.

پویا کردن علم اقتصاد با تلفیق مکتب اسلام و فقه اسلامی که در خدمت تدوین لوایح قانونی در مورد نهادها و ابزارهای مالی جدید خواهد بود.

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد