خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون مبارزه با مواد مخدر جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود.

ترجمه متون مبارزه با مواد مخدر دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشد.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیل کرده باشد.

اگر ترجمه این متون خاص را به یک مترجم متن عمومی بدهیم قطعا از پس ترجمه بر نخواهد آمد.

چرا که این مترجم از چم و خم این رشته آگاهی ندارد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر درباره این رشته صحبت کنیم.

مبارزه با مواد مخدر

بمنظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر و به موجب ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ستادی به ریاست رییس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلغ علیه موادمخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود.

پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و تمرکز کلیه عملیات اجرایی، قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر.

تعیین و تصویب خط مشی های اجرائی ، قضائی ، فرهنگی ، تبلیغاتی ، آموزشی ، پیشگیری ، مطالعاتی و پژوهشی در کلیه ابعاد مبارزه با مواد مخدر.

• تعیین و تصویب خط مشی های لازم جهت ورود بخش خصوصی و تعاونی در ایجاد مراکز حرفه آموزی ، اشتغال ، انجام خدمات مشاوره ای و حمایتی و آموزش عمومی ، تاسیس انجمنها ی خیریه مردمی ، کلینیکهای درمان و ترک اعتیاد و مراکز باز پروری و توانبخشی به منظور عزم ملی برای پیشگیری از اعتیاد.

• تصویب آئین نامه ها و تصویب طرحهای ارائه شده از سوی دستگاههای اجرائی و قضائی و . . .

• تصویب برنامه و بودجه سالانه ستاد و نظارت بر امر نحوه هزینه اعتبارات تخصیص یافته.

• ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی و قضائی و رفع موانع موجود.

• نظارت بر حسن اجرای قانون و ارائه نظرات اصلاحی و یا وضع قوانین مورد نیاز.

• ارزیابی عملکرد دستگاههای عضو ستاد.

• اتخاذ سایر تدابیر و تصمیمات لازم در امر مبارزه با مواد مخدر.

سفارش ترجمه

لینک خروجی

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد